Doe de aangifte kansspelheffing

14 december 2015

Was u in 2015 in het bezit van een exploitatievergunning? Dan moet u aangifte doen voor de kansspelheffing 2015.

Hoe doe ik aangifte?

U vult zowel het formulier 'kansspelheffing en opstelgegevens' als de 'specificatie opstelgegevens' in, door de pdf-bestanden te openen, in te vullen en op te slaan. Vervolgens stuurt u de bestanden als pdf-bestand naar: heffingen@kansspelautoriteit.nl.

Let op: ook als u geen automaten heeft dient u aangifte te doen.

De aangifte dient uiterlijk 31 januari 2016 in het bezit te zijn van de Kansspelautoriteit.

Voor het openen van onderstaande bestanden is Adobe Reader vereist. Download hieronder:

adobe
Laatste versie

Geadviseerd wordt om de laatste versie van Adobe Reader te gebruiken.

De aangifte bestaat uit twee delen:

  1. Aangifteformulier kansspelheffing en opstelgegevens 2015
    U bent verplicht dit formulier te gebruiken. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt om de definitieve aanslag 2015 en de voorlopige aanslag 2016 vast te stellen.
  2. Specificatie opstelgegevens 2015
    Hiermee wordt bedoeld een overzicht van de locaties en opgestelde automaten in horeca en speelhallen per 31 december 2015. Op pagina 2 van het aangifte formulier vindt u een voorbeeld zoals u de gegevens dient aan te leveren.

Uw aangifte wordt alleen in behandeling genomen als deze volgens de hierboven opgegeven wijze is ingediend.

Gevolgen niet (tijdig) indienen formulier en specificatie

Als u het formulier en de specificatie van de opstelgegevens niet (tijdig) opstuurt heeft dit gevolgen voor:

  • De hoogte van uw definitieve aanslag;
  • Uw exploitatievergunning.

Hoogte definitieve aanslag

Bij het ontbreken van uw aangifte stelt de Kansspelautoriteit zelf (ambtshalve) de definitieve aanslag vast. Uw definitieve aanslag over 2015 wordt dan vermeerderd met een percentage van 10 procent.

Deze ambtshalve opgelegde aanslag is definitief. Stuurt u na het opleggen van de ambtshalve definitieve aanslag alsnog de gegevens op, dan wordt de hoogte van de aanslag niet aangepast. U kunt dan bezwaar maken tegen de ambtshalve opgelegde aanslag.

Let op: Indien er een ambtshalve definitieve aanslag wordt opgelegd, zal dit leiden tot een onderzoek door de Kansspelautoriteit. Dit onderzoek kan als gevolg hebben dat u een naheffing krijgt.

Uw exploitatievergunning

Als u geen of incomplete opstelgegevens aanlevert, wordt uw exploitatie-vergunning ingetrokken. Het is immers een voorschrift in de vergunning dat u als vergunninghouder jaarlijks de lijst van gegevens over de opgestelde automaten en de voorraad bij de Kansspelautoriteit opgeeft.

Meer informatie

Heeft u vragen dan kunt u mailen naar info@kansspelautoriteit.nl of bellen met het algemene nummer van de Kansspelautoriteit, 070-3021300, bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 13.00 uur. Zie ook: veelgestelde vragen kansspelheffing.