Integriteit en de exploitatievergunning

De Kansspelautoriteit toetst de integriteit van exploitanten van speelautomaten. Ook de integriteit van personen belast met de dagelijkse leiding over de exploitatie van speelautomaten (de beheerders en leidinggevenden) wordt getoetst. De Kansspelautoriteit toetst de integriteit op een aantal momenten:

  • Integriteitstoets bij de aanvraag
  • Integriteitstoets na verlening van de exploitatievergunning

Integriteitstoets bij de aanvraag

Allereerst wordt de integriteit getoetst bij de aanvraag van een exploitatievergunning.

De Kansspelautoriteit checkt:

  • of en waarom de exploitant, de beheerders en de leidinggevenden strafrechtelijk vervolgd zijn;
  • hoe groot de kans is dat de aangevraagde exploitatievergunning gebruikt wordt voor criminele activiteiten zoals het witwassen van zwart geld.

De integriteitstoets kan tot gevolg hebben dat de aangevraagde exploitatievergunning wordt geweigerd of met bepaalde voorschriften wordt verleend. Zo'n voorschrift kan inhouden dat de exploitant eens per kwartaal bepaalde delen van zijn administratie aan de Kansspelautoriteit moet laten zien.

Integriteitstoets na verlening van de exploitatievergunning

Ook nadat de exploitatievergunning verleend is, toetst de Kansspelautoriteit een aantal keer de integriteit van de exploitant, de beheerders en de leidinggevenden. Dit gebeurt op dezelfde wijze als bij de behandeling van een aanvraag om een exploitatievergunning. De integriteitstoets kan tot gevolg hebben dat de verleende  exploitatievergunning tussentijds wordt ingetrokken of dat er voorschriften aan de vergunning worden verbonden.