Onze missie en visie

Wie meedoet aan een kansspel, moet erop kunnen rekenen dat hij dit in een veilige en betrouwbare omgeving doet. Een omgeving waar illegale praktijken buiten de deur blijven en kansspelverslaving wordt tegengegaan.

De Kansspelautoriteit doet haar best om een veilige en betrouwbare omgeving te creëren voor deelnemers aan kansspelen. Binnen haar werkwijze stelt zij de deelnemer oftewel de consument centraal. Die moet in een veilige omgeving af en toe een gokje kunnen wagen.

Missie

De Kansspelautoriteit bewaakt een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Dat is haar missie. Daarvoor kunt u op haar rekenen.

Visie

De kansspelmarkt is volop in beweging. Het is daarom extra belangrijk dat de belangen van consumenten goed worden geborgd. De Kansspelautoriteit is hierbij toonaangevend.

Dit doen we door:

  • De consument goed te informeren;
  • De markt duidelijke kaders en handvatten te bieden;
  • Risico’s en problemen tijdig te signaleren;
  • Innovatieve instrumenten en middelen in te zetten;
  • Samen te werken in binnen- en buitenland;
  • Deskundigheid uit te bouwen en te delen.

Strategie

De missie en visie worden verder concreet gemaakt in de strategie. De strategie wordt periodiek vernieuwd. Momenteel is de Strategie 2016-2020 actueel. Deze is hieronder te downloaden. Daarin is ook informatie te vinden over de gevolgen voor de interne organisatie.