Overige besluiten Kansspelautoriteit

Overige besluiten van de Kansspelautoriteit.

24 mei 2018

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 3 april 2018, kenmerk 01.030.408, voor de behandeling van klachten van derden over vergunninghouders (Meldingsprocedure kansspelmarkt)

stcrt-2018-28158 meldingsprocedure vergunninghouders (pdf, 183 kB)

12 juli 2017
Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 30 juni 2017, kenmerk 01.011.179, tot benoeming van een onafhankelijke voorzitter van de Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit. Dit besluit treedt op 1 juli 2017 in werking:
Besluit raad van bestuur inzake benoeming voorzitter Adviescommissie bezwaarschriften (pdf, 187 kB)

9 augustus 2016:
Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit:
stcrt-2016-41897 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit (pdf, 463 kB)

9 augustus 2016:
Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2016:
stcrt-2016-41902 Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2016 (pdf, 317 kB)

9 augustus 2016:
Regeling van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 1 juni 2016, kenmerk 00.073.945, voor de behandeling van klaagschriften (Regeling klachtbehandeling door de Kansspelautoriteit):
stcrt-2016-41898 Regeling klachtbehandeling door de Kansspelautoriteit (pdf, 253 kB)

24 mei 2016
Besluit Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit 2016 (pdf, 249 kB)

29 juli 2014:
Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit:
stcrt-2014-21460[1] Reglement bescherming persoonsgegevens (pdf, 395 kB)

1 juli 2014:
Beleidsregels van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 24 juni 2014 voor de uitvoering van integriteitsbeoordelingen op grond van de Wet integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur:
stcrt-2014-18428 Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014 (pdf, 322 kB)

18 maart 2014:
Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit over de afgifte van merktekens voor toegelaten modellen speelautomaten:
stcrt-2014-8416 Afgifte merktekens voor toegelaten modellen speelautomaten (pdf, 182 kB)

28 februari 2014:
Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit tot instelling van een externe adviesraad:
stcrt-2014-7379 Instelling externe adviesraad (pdf, 181 kB)

19 december 2013:
Besluit intrekking aanwijzing toezichthouders Verispect B.V. 2012:
stcrt besluit intrekking aanwijzing toezichthouders Verispect B.V. 2012 (pdf, 112 kB)

1 juni 2012:
Bestuursreglement Kansspelautoriteit:
stcrt_bestuursreglement_ksa (pdf, 329 kB)