Een illegaal kansspel melden

Vergunning is verplicht

Om een kansspel te mogen organiseren is een vergunning nodig. Uitzondering op deze hoofdregel vormen promotionele kansspelen, waarvoor een gedragscode (pdf, 175 kB) geldt en bingo’s die een meldplicht kennen bij de gemeente.

Kansspelen die zonder vergunning worden georganiseerd of worden aangeboden, zijn illegale kansspelen. Voorbeelden van illegale kansspelen zijn onder andere pokertoernooien en casinospelen zoals roulette die bijvoorbeeld in cafés of buurthuizen worden georganiseerd en waarbij prijzen kunnen worden gewonnen. Ook alle kansspelen die via internet worden aangeboden zijn illegaal in Nederland.

Risico's van illegale kansspelen

Aan het organiseren van en het deelnemen aan illegale kansspelen zijn diverse risico's verbonden. Als deelnemer loopt u onder andere het risico dat het spel niet eerlijk is en dat gewonnen prijzen niet worden uitgekeerd. Organisatoren van illegale kansspelen lopen het risico op een sanctie door de Kansspelautoriteit of strafrechtelijke vervolging. Illegale kansspelen kunnen ook gepaard gaan met andere vormen van criminaliteit zoals fraude, afpersing of witwassen. Lees meer.

De Kansspelautoriteit treedt hiertegen op

De Kansspelautoriteit treedt tegen illegale kansspelen op door een bestuurlijke sancties op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek - onder leiding van het Openbare Ministerie - in te stellen. De Kansspelautoriteit heeft een aantal buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) in dienst die hiervoor de wettelijke bevoegdheden hebben. Ook werkt zij samen met andere toezichthouders. Met het optreden tegen illegale kansspelen zorgt de Kansspelautoriteit voor de bescherming van consumentenbelangen en bestrijdt zij criminaliteit die hiermee kan samenhangen.

Uw medewerking stellen wij op prijs

Hoewel medewerkers van de Kanspelautoriteit dagelijks bezig zijn om illegale kanspelen te signaleren en daartegen op te treden, zijn signalen over illegale kansspelen vanuit de samenleving altijd welkom. Bent u op de hoogte van een illegaal kansspel, meld dit dan aan ons via het meldingsformulier illegaal kansspel.
Met uw melding helpt u de Kansspelautoriteit bij het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod.

Wilt u liever anoniem een melding doen? Doe dit dan via Meld Misdaad Anoniem (0800 - 7000).