Een klacht indienen

Heeft u een klacht over een kansspel of de aanbieder van dat kansspel? Meld uw klacht bij de aanbieder van dit kansspel.

Gaat uw klacht over een speelautomaat?

Meld uw klacht bij de eigenaar van deze automaat. De naam van de onderneming en het nummer van de exploitatievergunning staan op elke speelautomaat aangegeven. Komt u er met de exploitant niet uit? Win dan juridisch advies in bij het Juridisch Loket. De Kansspelautoriteit ontvangt graag informatie over uw melding via het meldingsformulier speelautomaten.

De Kansspelautoriteit publiceert periodiek een overzicht van alle vergunninghouders van speelautomaten.

Klacht indienen over een kansspel of een kansspelaanbieder

Heeft u een klacht over een kansspel of de aanbieder van dat kansspel? Meld uw klacht bij de aanbieder van dit kansspel. De Kansspelautoriteit ontvangt graag informatie over uw klacht via het meldingsformulier klachten

Gaat het om een loterij?

Neem dan contact op met de aanbieder van een meerjarige loterij. De Kansspelautoriteit verleent ook vergunningen voor incidentele loterijen (eenmalige loterij). De Kansspelautoriteit publiceert periodiek een overzicht van de verleende incidentele vergunningen voor loterijen. Staat de aanbieder hier niet bij? Dan heeft u misschien te maken met een aanbieder van een illegaal kansspel. Meld (een vermoeden van een illegaal kansspel) bij de Kansspelautoriteit

Wat kunt u verwachten van de Kansspelautoriteit?

De Kansspelautoriteit is alleen bevoegd om te toetsen of een kansspelaanbieder zich houdt aan de voorwaarden in zijn vergunning. Dit betekent dat wij geen individuele klachten behandelen, conform de meldingsprocedure kansspelmarkt (pdf, 183 kB). Een conflict over bijvoorbeeld het gedrag van personeel of over het niet kunnen beëindigen van een abonnement of incasso, is een civielrechtelijke zaak tussen u en de ondernemer.

Heeft u een klacht over (een medewerker van) de Kansspelautoriteit?

Mail uw klacht naar info@kansspelautoriteit.nl. Uw klacht wordt behandeld conform de Regeling klachtbehandeling Kansspelautoriteit (pdf, 253 kB).