Invulling zorgplicht speelautomatensector moet beter

31 maart 2017

Gokverslaving kan bij verschillende kansspelen min of meer op de loer liggen, zoals bij speelautomaten. In 2016 deed de Kansspelautoriteit een thematisch onderzoek naar naleving van de zorgplicht in speelhallen en casino’s.

De belangrijkste bevinding uit het onderzoek is dat weinig aanbieders van speelautomaten hun kennis en beleid rond zorgplicht op orde hebben. Holland Casino is een positieve uitzondering hierop.

'Bezinningsmomenten' in speelhallen

De Kansspelautoriteit vindt het ook zorgwekkend dat het spelers steeds makkelijker lijkt te worden gemaakt om te veel te spelen. Zij signaleert in het jaarverslag een tendens naar minder ‘bezinningsmomenten’ in speelhallen. De Kansspelautoriteit noemt het hierin belangrijk dat exploitanten van speelautomaten en uitbaters van speelhallen hun beleid op het gebied van zorgplicht en verslavingspreventie, evenals de uitvoering van dit beleid, op een hoger niveau tillen.

Ook benadrukt de Kansspelautoriteit het belang van landelijke afspraken tussen de brancheorganisatie van exploitanten van speelautomaten (VAN) en instellingen voor verslavingszorg. De Kansspelautoriteit stelde naar aanleiding van het thematisch onderzoek een handleiding zorgplicht (pdf, 298 kB) op voor de exploitanten. Ze zal in speelhallen steekproefsgewijs controleren op de aanwezigheid van toereikend beleid op schrift voor verslavingspreventie. Bovendien zal de Kansspelautoriteit speelhallen onaangekondigd bezoeken om te controleren of exploitanten van speelautomaten een goede invulling geven aan hun zorgplicht.

Kansspelen op afstand

Intussen ziet de Kansspelautoriteit uit naar de verdere behandeling door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel voor Kansspelen Op Afstand. Het wetsvoorstel, dat regulering van kansspelen online beoogt, bevat tevens een uitdrukkelijker regeling van de zorgplicht voor speelhallen en casino's. Ook voorziet dit wetsvoorstel in de mogelijkheid voor een speler om zich via een centraal register uit te sluiten van kansspelen. Die mogelijkheid is van belang om gokverslaving tegen te gaan. Bovendien behelst het wetsvoorstel voor de Kansspelautoriteit belangrijke bevoegdheden voor het handhaven van wet- en regelgeving.