Vijf jaar Nederlandse Kansspelautoriteit: Veilig spelen op een eerlijke markt

30 mei 2017

De Nederlandse Kansspelautoriteit bestaat in 2017 vijf jaar. Om dit te vieren, organiseerde de Kansspelautoriteit een Lustrumbijeenkomst op 29 mei 2017 in Nieuwspoort.

In 2012 is de Kansspelautoriteit in het leven geroepen om ‘veilig spelen op een eerlijke markt’ mogelijk te maken. Een noodzaak die ook na vijf jaar nog onverkort van kracht is. Daarom is dit als thema van de lustrumbijeenkomst gekozen.

Een gezamenlijke opdracht

Veilig spelen op een eerlijke markt is een gezamenlijke opdracht van bonafide aanbieders, spelers en andere betrokkenen. Maar wat betekent dat nu, in de huidige dynamiek? Wat is nodig van alle betrokkenen om veilig spelen op een eerlijke markt te bevorderen? En hoe kan de Kansspelautoriteit deze opdracht samen met alle betrokkenen op een hoger plan brengen? Alle sprekers en panelleden gaven daar hun visie op, ieder vanuit zijn of haar eigen perspectief.

In zijn welkomstwoord benadrukte bestuursvoorzitter Jan Suyver de gezamenlijke verantwoordelijkheid. “We moeten er samen voor zorgen dat mensen veilig kunnen spelen op een eerlijke markt in een dynamische en soms turbulente omgeving.”

Na vijf jaar zijn we goed op dreef”, aldus Jan Suyver. De komende vijf jaar gaan we verder om toe te zien op spelaanbod, zodat onze kleinkinderen veilig kunnen gokken op een eerlijke markt.”

De Kansspelautoriteit wacht met smart op de invoering van het wetsvoorstel Kansspelen op afstand (KOA). Bestuursvoorzitter Jan Suyver zei hierover tijdens de lustrumbijeenkomst: “Ik ben ambtenaar geweest en heb met de paplepel ingegoten gekregen dat je respect moet hebben voor de volksvertegenwoordiging. Maar het duurt wel heel lang allemaal.”

Jan Suyver: “We moeten er samen voor zorgen dat mensen veilig kunnen spelen op een eerlijke markt in een dynamische en soms turbulente omgeving”

“We hebben de extra bevoegdheden die KOA ons geeft, hard nodig”, aldus Suyver. “Vooral de aanwijzingsbevoegdheid is het meest nodig om effectief te kunnen handhaven. Het is een stok achter de deur. Denk bijvoorbeeld aan het betalingsverkeer dat we kunnen stilleggen. We hebben overigens al een uitstekend convenant met betaaldienstverleners.

"Consumenten lopen een veel grotere kans op kansspelverslaving bij illegale kansspelaanbieders. Bovendien werken illegale kansspelen ondermijnend voor de rechtsstaat en zijn vaak verbonden met andere vormen van criminaliteit. We hebben al veel online aanbod tegengehouden.

Bonafide aanbieders doen hun best om kansspelverslaving te voorkomen. Als 80% van de deelnemers op vergunde sites kunnen laten gokken, zijn we al tevreden, al zou meer nog beter zijn.

Over vijf jaar moeten burgers kunnen zeggen: We hebben wat aan die club daar in Den Haag. Ze zorgen voor een schone markt en ze geven informatie die we als speler nodig hebben.”

Legaal aanbod is en blijft nodig

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van het ministerie van Veiligheid en Justitie feliciteerde de Kansspelautoriteit met haar eerste lustrum. “In de afgelopen jaren is er al veel goed werk verricht. De Kansspelautoriteit heeft in de afgelopen vijf jaar echt een positie verworven. Kritiek krijg je pas dan, dus gefeliciteerd daarmee.”

Klaas Dijkhoff, staatssecretaris ministerie van Veiligheid en Justitie: “Veilig spelen op een eerlijke markt is een gezamenlijke opdracht"

Op de vraag of veilig en aantrekkelijk wel samen kunnen gaan, zegt Dijkhoff: “Ik denk van wel. De vraag is: wie is betrouwbaar, wie niet? Nederland is een consumentenland, Nederlanders zijn erg gebrand op reviews. Spelers moeten kunnen zien wat kaf en wat koren is. Effectief handhaven is onmogelijk zonder dat je een legaal alternatief hebt. Legaal aanbod is en blijft dus nodig.”

Wat betreft het wetsvoorstel KOA zegt de staatssecretaris: “Vertraging van het wetsvoorstel vraagt veel van de Kansspelautoriteit. Ondertussen moet je als Kansspelautoriteit kijken hoe je effectief kunt zijn. We moeten Nederlanders beschermen en aanbieders die zich onttrekken aan de regels aanpakken.”

‘Verhoog de drempel om te gokken’

Dagvoorzitter Rogier Elshout interviewde de sprekers en ging in gesprek met de panelleden. Eric Olders (JvH Gaming) benadrukte het belang van de zorgplicht en het ‘principle based’ ontwikkelen van een aantrekkelijk spelaanbod. Kijken we wel genoeg naar wat de consument wil en zijn we niet te paternalistisch, is wat Niels Onkenhout (Nederlandse Loterij) zich afvroeg. Ook stoort hij zich aan het “gigantische illegale aanbod”. Youssef Amrakan (ex-gokverslaafde) hield een pleidooi om drempels in te bouwen: “Verhoog de drempel om te gaan gokken en verlaag de drempel om te kunnen stoppen”, zei hij. Henk Kesler (bestuurslid Kansspelautoriteit) stoort zich eraan dat wetgeving voor KOA er nog niet is, “het blijft behelpen”.

Tussendoor konden de aanwezigen hun mening over onderwerpen geven in een app en kwamen enkele toezichthouders aan het woord. Zo zei Cor Roeleveld, Handhaving Kansspelautoriteit: “Er is niks onschuldigs in zaken waar we gokzuilen aantreffen. Gemeenten kunnen dergelijke locaties sluiten.”

Dat de Kansspelautoriteit steeds slimmer wordt in het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit, blijkt wel uit het verhaal van Peter Eerligh. Hij is een van de medewerkers van de Kansspelautoriteit die het web afspeuren naar illegale goksites. “In tien dagen hebben we 3,3 miljoen websites bekeken”, vertelt hij. “We hebben zelf een programma ontwikkeld dat de sites op bepaalde kenmerken screent. Hierdoor kunnen we makkelijk uit heel veel websites een voorselectie maken.”

Veiligheid en zekerheid

In zijn column ging Arthur Docters van Leeuwen, voorzitter van de Adviesraad van de Kansspelautoriteit, in op de verantwoordelijkheid van spelers en aanbieders. “In de piramide van Maslow is het tweede niveau de behoefte aan veiligheid en zekerheid. Maar we getroosten ons grote risico’s. Burgers zoeken een bepaalde mate van onveiligheid en risico. Ondertussen willen we niet dat het catastrofaal afloopt, maar we willen ons vermaak niet laten afnemen.” Daarom vraagt Docters van Leeuwen zich af hoe de zorgplicht van de aanbieder eruit zou moeten zien. “Ik denk dat die niet heel ver kan gaan.”

Barbara Baarsma (Rabobank) ging in haar lezing in op loterijen, waar schaalvergroting, een hoog kostenniveau en de hoge prijzen een reden kunnen zijn voor overheidsingrijpen. “Het reguleren van de marktmacht is wellicht het vierde publieke belang.” Ook ging Baarsma in op het betalingsverkeer en de nieuwe EU-richtlijn PSD2, die regelt hoe derden toegang kunnen krijgen tot betaalrekeningen. Zij haalde Reinier Pollmann aan van AFM: het zijn betaalgegevens waar bedrijven mooie dingen mee kunnen doen, maar ook heel nare dingen. PSD2 faciliteert ook malafide online gokbedrijven.”

Marja Appelman dankte iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sloot de bijeenkomst af met de woorden: “Dit is een heel goede start, maar we moeten nog veel doen. Veilig spelen op een eerlijke markt is iets dat we samen tot stand moeten brengen."

Kijk voor een geanimeerde foto-impressie op de website van de Kansspelautoriteit.

Veilig spelen op een eerlijke markt. Aanwezigen aan het woord:

  • Peter Staal, Funktioneel parket van het OM: “Dat is een mooi streven dat wij graag ondersteunen, door samen illegaal aanbod aan te pakken.”
  • Yvon Jansma, Centrum voor verantwoord spelen: “Ik zou zeggen: veilig spelen in een verantwoorde markt. Want wat is eerlijk? Dat is een subjectief begrip.”
  • Rob Kiffen, CFO van JVH en bestuurslid van de VAN: “Dat is iets wat we met z’n allen moeten bereiken. Illegale bedrijven moet je aanpakken. Wij zijn een bonafide bedrijf met een lange termijn visie: we willen er over 20 jaar ook nog zijn.”
  • Marcel Dela Haije, stadsmarinier gemeente Rotterdam: “Zoals Youssef Amrakan al zei: de redenen om te gaan gokken, kunnen onschuldig zijn, maar het kan leiden tot kansspelverslaving. Het gaat erom in een vroeg stadium de signalen te herkennen en in te grijpen. Dat vraagt om een integrale aanpak van partijen en om goede voorlichting aan consumenten.”
  • Theo Enter, Belastingdienst: “Integrale handhaving is van groot belang. Ik hoop dat we onze samenwerking en ons overleg kunnen voortzetten, we hebben elkaar hard nodig.”
  • Gert Jan Meerkerk, werkzaam bij het Instituut voor verslavingsonderzoek: “Bij veilig spelen op een eerlijke markt denk ik aan het beschermen van mensen tegen kansspelverslaving. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk dat de wet Kansspelen op afstand snel wordt ingevoerd.”

Zie voor een impressie van de bijeenkomst de video.


Video lustrumbijeenkomst

foto video lustrumbijeenkomst

Bekijk voor een impressie de video

Lustrum Jan Suyver
Lustrum 2
Lustrum 3