Kansspelaanbieders en zorginstellingen: samenwerken of niet?

29 november 2017

Hoe kunnen aanbieders van kansspelen en verslavingszorginstellingen meer en beter met elkaar in contact komen? Wat zijn de dilemma’s daarbij en hoe kunnen die uit de wereld worden geholpen?

Dat was het centrale thema van de ‘Themabijeenkomst zorgplicht’ die de Kansspelautoriteit donderdag 23 november 2017 organiseerde. Uitgenodigd waren kansspelaanbieders van speelautomaten, brancheorganisaties, Holland Casino en vertegenwoordigers van zorginstellingen.man achter speelautomaat

Eerder onderzoek

Bestuurder Joop Pot van de Kansspelautoriteit opende de bijeenkomst. Hij refereerde hierbij aan een onderzoek door de Kansspelautoriteit in 2016 bij de speelhallen en bij Holland Casino. Eén van de onderzochte onderwerpen was hoe kansspelaanbieders omgaan met spelers die zichzelf (mogelijk) niet in de hand hebben. Kansspelaanbieder hebben op grond van de wet een ‘zorgplicht’: ze moeten hun klanten in de gaten houden en als spelers risicogedrag vertonen, ingrijpen. Hoe risicovoller het speelgedrag is (bijvoorbeeld langdurig spelen), des te meer aandacht moet er zijn. Een kansspelaanbieder kan een speler in dit verband op het spoor zetten van een zorginstelling.

Winst

Hoewel de samenwerking tussen kansspelaanbieders en zorginstellingen vaak best goed verloopt, concludeerde de Kansspelautoriteit bij het onderzoek in 2016 dat de contacten tussen speelhallen en verslavingszorginstellingen niet in alle gevallen soepel verlopen. Joop Pot: ‘Samenvattend was onze conclusie: Dit kan beter’. Reden voor de Kansspelautoriteit hier samen met de betrokken partijen dieper op in te gaan. De Kansspelautoriteit heeft op het gebied van verslavingspreventie een coördinerende rol. Die vult zij onder meer in door aanbieders van kansspelen bij elkaar te brengen en te bevorderen dat succesvolle werkwijzen worden uitgewisseld.

Wetsvoorstel

Na de inleiding van Joop Pot lichtte een beleidsmedewerker van het ministerie van Justitie en Veiligheid de stand van zaken rond het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand toe. Dit wetsvoorstel ligt in de Eerste Kamer en maakt online kansspelen in Nederland onder voorwaarden legaal. De wet stelt eisen aan aanbieders van online kansspelen om kansspelverslaving te voorkomen. Ook gaan er dan strengere eisen gelden voor aanbieders van speelautomaten en casino-spelen. In het recent gesloten regeerakkoord staat dat er bij het uitvoeren van het kansspelbeleid ‘bijzondere aandacht is voor het voorkomen van kansspelverslaving’.

Dilemma’s

Aansluitend discussieerden de aanwezigen in groepjes over de dilemma’s die er zijn als het gaat om samenwerking tussen kansspelaanbieders en zorginstellingen. Iedereen was het er wel over eens dat er op dit vlak nog veel te verbeteren valt, hoewel er zeker ook voorbeelden zijn waarbij zorginstellingen heel goed samenwerken met kansspelaanbieders, bijvoorbeeld bij het formuleren en inrichten van verslavingspreventiebeleid. Ook werd volop van gedachten gewisseld over het principiële punt: kunnen verslavingszorginstellingen meewerken aan de zorgplicht van kansspelaanbieders, zonder daarbij hun onafhankelijkheid te verliezen? Een ander dilemma dat in de samenwerking tussen de ‘industrie’ en de ‘zorg’ een rol speelt is hoe om te gaan met privacy: is een structurele uitwisseling van informatie tussen verslavingszorg en kansspelaanbieders mogelijk zonder dat privacygegevens in het geding komen?

Groot belang

Stuk voor stuk onderwerpen die niet in een middag uitgediscussieerd kunnen worden. De bijeenkomst leverde wel nieuwe inzichten op. Joop Pot benadrukte in zijn slotwoord dat het van groot belang is dat kansspelaanbieders en zorginstellingen met elkaar in gesprek gaan én blijven met het oog op het gezamenlijke belang: het voorkomen van gokverslaving. De Kansspelautoriteit zal dit blijven bevorderen. Zo zal er zeker twee keer per jaar een bijeenkomst worden georganiseerd waar kansspelaanbieders en zorginstellingen elkaar kunnen ontmoeten met als doel hun onderlinge samenwerking te bevorderen.