‘Wegwijzer speelautomaten voor gemeenten’ in consultatie

10 april 2018

Wat is een kansspelautomaat? Is dat hetzelfde als een speelautomaat, een kermisautomaat of een behendigheidsautomaat? Voor welke automaat moet je 18 jaar zijn? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? Welke vergunningen zijn er nodig? Wat zijn de verschillen tussen een aanwezigheidsvergunning, een exploitatievergunning en een modeltoelating?

Consultatie

Op dit soort vragen geeft de Wegwijzer speelautomaten voor gemeenten antwoord. Het document, opgesteld door de Kansspelautoriteit, is vandaag, 11 april 2018, in consultatie gegaan. Gemeenten en andere belanghebbenden kunnen een maand lang op- en aanmerkingen maken.

Gezamenlijk belang

‘Met de Wegwijzer ondersteunen wij gemeenten’, licht Marja Appelman, directeur van de Kansspelautoriteit, toe. ‘Er is een gezamenlijk belang: het zo goed en efficiënt mogelijk toezicht houden op de speelautomatenmarkt. De doelstelling daarbij is ervoor zorgen dat consumenten veilig kunnen spellen op een eerlijke markt. Gemeenten zijn belangrijke partners van de Kansspelautoriteit.’

Verslavingsrisico

Zowel gemeenten als de Kansspelautoriteit hebben een taak bij het houden van toezicht op de speelautomatensector. De Kansspelautoriteit verleent een vergunning aan exploitanten van speelautomaten, gemeenten zijn verantwoordelijk voor het afgeven van een aanwezigheidsvergunning. Uit onderzoek is bekend dat speelautomaten in de hoogste categorie vallen als het gaat om verslavingsrisico. Mede om die reden mag er pas vanaf 18 jaar op speelautomaten worden gespeeld. De Wet op de kansspelen draagt de Kansspelautoriteit op te ‘bevorderen’ dat kansspelverslaving zo laag mogelijke blijft.

Behoefte aan informatie

De reden voor de Kansspelautoriteit de Wegwijzer op te stellen, is dat er tijdens gesprekken met gemeenten vaak vragen worden gesteld over wat er mag en niet mag en wie wanneer welke bevoegdheden heeft. De grote behoefte aan informatie komt mede doordat de regelgeving rond speelautomaten verouderd, ingewikkeld en onoverzichtelijk is. Ook begrippen in deze branche zijn verwarrend: als er bijvoorbeeld sprake is van onmiddellijke uitkering, wil dat zeggen dat de speelautomaat zelf uitkeert; als er sprake is van ‘middellijke’ uitkering, gaat dat via bijvoorbeeld een horecamedewerker.

Consultatie

De consultatie van de Wegwijzer loopt tot 25 mei 2018. Gemeenten en andere betrokkenen wordt met name gevraagd of de informatie volledig is en of hetgeen beschreven staat overeen komt met de praktijk. Ook wil de Kansspelautoriteit graag weten of de bijgevoegde modelvergunningen bruikbaar zijn.

Reageren op de consultatie

De Kansspelautoriteit nodigt u graag uit om schriftelijk te reageren op 'wegwijzer speelautomaten gemeenten'. Mail uw reactie naar: info@kansspelautoriteit.nl onder vermelding van 'consultatie wegwijzer speelautomaten gemeenten'. Na verwerking van de opmerkingen wordt de Wegwijzer speelautomaten voor gemeenten op de website kansspelautoriteit.nl gepubliceerd en op verschillende manieren onder de aandacht van gemeenten gebracht.