Kansspelautoriteit: cryptomunt is geen kansspel

12 januari 2018
Cryptomunten, zoals bitcoins, vallen niet onder het aandachtsgebied van de Kansspelautoriteit.

Dat heeft de Kansspelautoriteit geconcludeerd na onderzoek dat zij hiernaar deed. De reden voor het onderzoek waren vragen die bij de toezichthouder binnen kwamen. De strekking van die vragen was of cryptomunten al dan niet als kansspel gezien moeten worden.

Juridisch kader

De reden dat cryptomunten in juridische zin niet als kansspelen worden gezien, is dat de waarde ervan tot stand komt door vraag en aanbod op de markt. In artikel 1 van de Wet op de kansspelen, het juridisch kader waarin de Kansspelautoriteit opereert, is gedefinieerd wanneer er sprake is van een kansspel. Dat is het geval wanneer er gelegenheid wordt gegeven om mee te dingen naar, of kans te maken op, prijzen of premies. Bovendien moet de aanwijzing van de winnaar gebeuren 'door enige kansbepaling' waarop de deelnemers 'geen overwegende invloed' kunnen uitoefenen.

Risico’s

De Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Bank waarschuwden eerder voor cryptomunten. Beide toezichthouders zien risico’s bij het investeren in deze virtuele valuta:

Wat zijn de risico's van virtuele munten?

DNB volgt waarschuwing markttoezichthouders voor ICO’s)