Doe de aangifte kansspelheffing 2016 - Reageren

16 december 2016

Was u in 2016 in het bezit van een exploitatievergunning? Dan moet u aangifte doen voor de kansspelheffing 2016.

Wat u nodig heeft voor de aangifte?

Voor de aangifte kansspelheffing is Adobe Reader vereist. Download hieronder:

Adobe

Let op: zonder Adobe Reader kunt u geen aangifte doen.

Hoe het werkt?

Geadviseerd wordt om de laatste versie van Adobe Reader te gebruiken.

Hoe doe ik aangifte?

Dat doet u door 2 formulieren in te vullen:

 • formulier 'kansspelheffing en opstelgegevens'
  U bent verplicht dit formulier te gebruiken. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt om de definitieve aanslag 2016 en de voorlopige aanslag 2017 vast te stellen.
 • formulier 'specificatie opstelgegevens'
  Op dit formulier dient u 2 gegevens te verstrekken:
  -overzicht van de locaties
  -opgestelde automaten in horeca en speelhallen per 31 december 2016.

Op pagina 2 van het aangifteformulier vindt u een voorbeeld. Uw gegevens dient u conform dit voorbeeld aan te leveren.

Waar u op moet letten

Controleer de door u ingevulde aangifteformulieren op volledigheid, voordat u deze naar de Kansspelautoriteit stuurt. Heeft u beide formulieren ingevuld en opgeslagen? Stuur dan de formulieren als pdf-bestand naar: heffingen@kansspelautoriteit.nl.

Let op: ook als u geen automaten heeft dient u aangifte te doen.

De aangifte dient uiterlijk 31 januari 2017 in het bezit te zijn van de Kansspelautoriteit.

Uw aangifte wordt alleen in behandeling genomen als deze volgens de hierboven opgegeven wijze is ingediend.

Gevolgen niet (tijdig) indienen formulier en specificatie

Als u het formulier en de specificatie van de opstelgegevens niet (tijdig) opstuurt heeft dit gevolgen voor:

 • De hoogte van uw definitieve aanslag;
 • Uw exploitatievergunning.

Hoogte definitieve aanslag

Bij het ontbreken van uw aangifte stelt de Kansspelautoriteit zelf (ambtshalve) de definitieve aanslag vast. Uw definitieve aanslag over 2016 wordt dan vermeerderd met een percentage van 10 procent.

Let op: Indien er een ambtshalve definitieve aanslag wordt opgelegd, zal dit leiden tot een onderzoek door de Kansspelautoriteit. Dit onderzoek kan als gevolg hebben dat u een naheffing krijgt.

Uw exploitatievergunning

Als u geen of incomplete opstelgegevens aanlevert, wordt uw exploitatievergunning ingetrokken. Het is immers een voorschrift in de vergunning dat u als vergunninghouder jaarlijks de lijst van gegevens over de opgestelde automaten en uw voorraad bij de Kansspelautoriteit opgeeft.

Meer informatie

Heeft u vragen dan kunt u mailen naar: info@kansspelautoriteit.nl of bellen met het algemene nummer van de Kansspelautoriteit, 070-3021300, bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 13.00 uur.

Zie ook: veelgestelde vragen kansspelheffing.