Nieuwe vergunning voor loterijen

23 december 2016

De Kansspelautoriteit verleent een vergunning aan een aantal loterijen met ingang van 1 januari 2017.

Zij verleende op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen een nieuwe loterijvergunning aan vijf goededoelenloterijen. Daarnaast verleent zij een vergunning aan Lotto B.V.

Vergunningen voor goededoelenloterijen

Aan de volgende vijf goededoelenloterijen is een vergunning verleend:

  • de Nationale Postcode Loterij N.V. (NPL),
  • VriendenLoterij N.V. (VL),
  • BankGiro Loterij N.V. (BGL),
  • Lottovate Nederland B.V., en
  • Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL). Tot de SNL behoren de Nationale Stichting Grote Clubactie, Vereniging Scouting Nederland, Nationale Vereniging De Zonnebloem en Stichting Nationale Jeugd Fonds Jantje Beton.

De NPL, VL, BGL, SNL en Lottovate hebben nu een vergunning tot en met 31 december 2016.

Voor de periode vanaf 1 januari 2017 is het voor iedereen mogelijk een vergunning aan te vragen.

Lottovergunningen

Op 23 december 2016 heeft de Kansspelautoriteit de vergunningen 2017-2021 voor het organiseren van lotto’s, instantloterijen en sportprijsvragen verleend aan Lotto B.V.  De vergunningen voor het organiseren van lotto’s, instantloterijen en sportprijsvragen zijn sinds de invoering van de spellen altijd in handen geweest van Lotto B.V.  De huidige vergunningen, de ‘Vergunning sportprijsvragen en lotto 2015/16 en de ‘Vergunning instantloterijen 2015/16’, lopen af op 31 december 2016.

Voor het aanbieden van lotto’s, sportprijsvragen en instantloterijen kan de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit maar aan één rechtspersoon vergunningen verlenen.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit heeft besloten de verschillende vergunningen opnieuw aan Lotto B.V. te verlenen, omdat deze organisatie onder rechtstreeks beheer van de Staat valt.

Vijf jaar geldig

Alle genoemde nieuwe vergunningen worden verleend voor een periode van vijf jaar.

Vergunningen 2017 - 2021

Veilig en verantwoord

De Kansspelautoriteit heeft drie publieke doelen, namelijk consumentenbescherming, verslavingspreventie en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. Daarom geeft zij diverse vergunningen af voor het organiseren van loterijen en andere kansspelen en ziet zij erop toe dat vergunninghouders hun verplichtingen naleven. Eén van die verplichtingen is dat 50% van de inleg van de loterij op basis van de hierboven genoemde vergunningen wordt afgedragen aan goede doelen.