Persbericht

De Kansspelautoriteit sluit het net rond illegale aanbieders van kansspelen op internet gericht op Nederland. 40 aanbieders van kansspelen via internet krijgen, zoals eerder aangekondigd, de gelegenheid hun aanbod aan te passen aan de criteria van de Kansspelautoriteit. Aanbieders die dat niet doen worden geconfronteerd met handhavende maatregelen.

Gezien het grote aanbod van kansspelen op internet is de Kansspelautoriteit genoodzaakt prioriteiten te stellen. Ze richt zich daarbij op aanbieders die zich prominent op de Nederlandse markt richten. Ze hanteert daarbij drie criteria: een .nl site of het aanbieden in de Nederlandse taal of reclame maken op radio, televisie en in geprinte media. De aanbieders krijgen twee maanden de tijd hun sites of de reclame hierop aan te passen. Dit is een redelijke termijn, zo is gebleken. Een aantal aanbieders voldoet hier inmiddels aan. De Kansspelautoriteit sluit niet uit dat de voorwaarden in de loop van de tijd worden aangescherpt.

Tegen een aanbieder die aan (één van) de prioriteringscriteria voldoet, zal de Kansspelautoriteit handhavend optreden. Voordat de Kansspelautoriteit handhavend optreedt, zal ze de desbetreffende aanbieder een redelijke termijn geven om zijn reclamebeleid en website zodanig aan te passen dat hij niet meer aan de prioriteringscriteria voldoet en zodoende niet meer onder de focus van de Kansspelautoriteit valt. Past een aanbieder zijn reclamebeleid en/of website niet of niet in voldoende mate aan en voldoet hij dus nog aan (één van) de prioriteringscriteria, dan zal de Kansspelautoriteit handhavend optreden.

De Kansspelautoriteit heeft bij overtredingen van de Wet op de kansspelen de beschikking over bestuurlijke handhavingsinstrumenten. Overtredingen van de Wet op de kansspelen zullen in eerste instantie bestuurlijk worden gehandhaafd en in uitzonderlijke gevallen kan de Kansspelautoriteit het Openbaar Ministerie verzoeken strafrechtelijk op te treden.


Meer informatie

Zie: Aanpak illegale kansspelwebsites
Zie ook: http://www.kansspelautoriteit.nl/