Aanpak online kansspelen

Online kansspelen zijn in Nederland verboden, zolang het wetsvoorstel Kansspelen op afstand niet is aangenomen. De Kansspelautoriteit treedt op tegen aanbieders van kansspelen via internet, omdat er geen controle mogelijk is op de eerlijkheid van het spel, de detectie van kansspelverslaving en op deelname van kwetsbare groepen, zoals minderjarigen.

Wat zijn kansspelen online?

Kansspelen online zijn gokspelletjes waaraan spelers op afstand (online) mee kunnen doen, bijvoorbeeld via websites of apps. Online kansspelen zijn verboden in Nederland. Buitenlandse aanbieders van online kansspelen zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kansspelaanbod niet bereikbaar is vanuit Nederland. Dat kunnen zij doen door instellingen zo aan te passen dat met Nederlandse IP-adressen hun websites niet te zien zijn ('geoblocking').

Prioriteringscriteria

De Kansspelautoriteit hanteert bij haar handhaving onder het regime van de Wet op de kansspelen zogenoemde prioriteringscriteria: als aanbieders van online kansspelen zich op de Nederlandse consument richten, worden ze aangepakt. Deze criteria zijn:

  • gebruikmaken van de Nederlandse taal;
  • gebruikmaken van een website met de extensie .nl;
  • Nederlandstalige reclame op radio en tv en in geprinte media.

Dit betekent niet dat aanbieders die niet voldoen aan één of meer van deze criteria, vrij spel hebben. Met ingang van 1 juni 2017 zette de Kansspelautoriteit een volgende stap in haar aanpak. Aanbieders van kansspelen die zich duidelijk op de Nederlandse consument, bijvoorbeeld door gebruik te maken van Nederlandse termen en/of symbolen (molens, klompen, etc.) en in Nederland gangbare manier van betalen, worden onder de loep genomen. Met andere woorden: ook andere factoren dan alleen de drie prioriteringscriteria kunnen aanleiding zijn tot optreden door de Kansspelautoriteit. Dit leidde tot een rechtszaak van gokbedrijf Betsson tegen de Kansspelautoriteit. De rechter verklaarde Betsson in september 2017 niet ontvankelijk in zijn vorderingen. Illegale gokwebsites met de extensie .nl  komen nagenoeg niet meer voor.

Wanneer vergunningen voor kansspelen online?

Als na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer de Wet Kansspelen op afstand (Koa) aanvaardt, wordt deze wet op een nog te bepalen datum van kracht. De Kansspelautoriteit kan dan onder strikte voorwaarden vergunningen verlenen aan aanbieders van online kansspelen. De Kansspelautoriteit houdt toezicht op de vergunninghouders en treedt handhavend op.

De Kansspelautoriteit hecht groot belang aan dit wetsvoorstel. Alleen een strikt gereguleerd en aantrekkelijk aanbod van kansspelen online biedt een structurele oplossing om illegaal aanbod tegen te gaan. De Kansspelautoriteit krijgt door deze wet meer bevoegdheden voor handhaving.

Welke extra bevoegdheden voor handhaving?

Het wetsvoorstel Koa kent de Kansspelautoriteit belangrijke extra bevoegdheden toe voor handhaving van wet- en regelgeving. De Kansspelautoriteit mag bijvoorbeeld anoniem meespelen en zo de geldstromen en daarmee de identiteit van aanbieders achterhalen. Betaaldienstverleners kan worden gevraagd betalingen tussen speler en illegale aanbieder te staken. Ook mag ze betaaldienstverleners en anderen die het illegaal kansspel faciliteren, zoals internetserviceproviders en reclamemakers, gebieden de dienstverlening stop te zetten.

Met de inwerkingtreding van de Wet Koa krijgt de Kansspelautoriteit ook voor handhaving van fysieke kansspelen meer instrumenten in handen. Ze mag bedrijfsruimten en voorwerpen verzegelen om te voorkomen dat bewijsmateriaal wordt vernietigd en woningen binnentreden en doorzoeken.

Welke resultaten zijn er al behaald?

Dankzij de aanpak van de Kansspelautoriteit zijn diverse online kansspelen al uit de lucht gehaald. Ook heeft een aantal online casino’s digitaal zijn deuren gesloten voor Nederlandse spelers.

In 2014 is de Kansspelautoriteit opgetreden tegen gokken tijdens het WK voetbal en houdt sindsdien de online reclame rond grote (inter)nationale evenementen in de gaten. In 2016 zijn 55 gokapps verwijderd uit een appstore en in 2017 nog eens elf: de zogeheten real money gambling apps vormen een groot risico: ze werken verslavend.

Bevorderaars van kansspelen online

Ook is de Kansspelautoriteit opgetreden tegen faciliterende bedrijven. Diverse reclamemakers verwijderden hun illegale reclame van het internet zodra de Kansspelautoriteit aangaf dat zij hier streng op ging toezien. Om het bevorderen van kansspelen online tegen te gaan, sloot de Kansspelautoriteit eerder een convenant met adverteerders en mediapartners. Met hetzelfde handhavingsdoel staat de Kansspelautoriteit ook in contact met platforms van sociale media.

Aanpak betaaldienstverleners

Eind 2015 startte de Kansspelautoriteit met de aanpak van betaaldienstverleners die hun diensten aanboden aan beboete kansspelaanbieders online. De Kansspelautoriteit stond op het standpunt dat het leveren van betaaldiensten onder het 'bevorderen' van kansspelen valt. In december 2017 oordeelde de Raad van State dat dit niet zo is, omdat dit in de Wet op de kansspelen niet 'nauwkeurig, duidelijk en ondubbelzinnig' staat omschreven (zie ook: Raad van State: financiële dienstverlening valt niet onder bevorderen kansspel).

Welke verantwoordelijkheid hebben spelers?

Ook spelers van kansspelen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Kansspelen zijn niet zonder risico; ze kunnen leiden tot geldverlies en gokverslaving. In de Wet op de kansspelen staat dat het verboden is mee te doen aan een kansspel als daar geen vergunning voor is afgegeven.

Bevoegdheden

De Kansspelautoriteit heeft de wettelijke bevoegdheid om een last onder bestuursdwang, dwangsom en/of een bestuurlijke boete op te leggen. De maximale boete is € 830.000,-. Daarnaast zet de Kansspelautoriteit ook andere middelen in om illegale online aanbieders aan te pakken.

Klachten

Heeft u ook te maken met illegaal aanbod of bent u met misleidende reclame naar illegaal gokaanbod geleid? Meld dit dan bij de Kansspelautoriteit.