Kansspelbelasting

Over gewonnen prijzen met een waarde hoger dan € 449,- moet kansspelbelasting worden betaald. De organisator moet van te voren aangeven wie de kansspelbelasting voor zijn rekening neemt: de organisator zelf of de winnaar?

Aangifte doen

De organisator van het kansspel is verantwoordelijk voor de aangifte van de kansspelbelasting en draagt de kansspelbelasting af aan de Belastingdienst. Ook als de kansspelbelasting voor rekening van de winnaar komt, doet de organisator aangifte en draagt deze af. Voor de kansspelbelasting moet u apart aangifte doen bij de Belastingdienst.

Een prijs gewonnen in een buitenlands of illegaal kansspel?

Ook over prijzen die u wint in een buitenlands kansspel, of als u geld hebt gewonnen in een illegaal kansspel, moet u zelf aangifte doen en de kansspelbelasting betalen.

Waarover moet u kansspelbelasting betalen?

De kansspelbelasting wordt betaald over de gewonnen prijs. De inleg speelt hierbij meestal geen rol. Bij kansspelautomaten wordt de kansspelbelasting berekend over de bruto spelopbrengst. Dit is het verschil tussen de in een tijdvak ontvangen inzetten en de ter beschikking gestelde prijzen.

Waarde van de prijs

De prijs kan een geldbedrag zijn. Als de prijs geen geldbedrag is, moet u bij de berekening van de kansspelbelasting uitgaan van de waarde in het economisch verkeer.

Meer informatie

Download voor meer informatie de brochure Kansspelbelasting of neem contact op met de Belastingtelefoon via: 0800 -0543.


Veelgestelde vragen kansspelbelasting