Aanpak online kansspelen

De Kansspelautoriteit heeft op grond van de Wet op de kansspelen onder andere als taak om illegale kansspelen tegen te gaan. De handhaving van illegale kansspelen vindt de Kansspelautoriteit belangrijk om consumenten de mogelijkheid te bieden in een betrouwbare omgeving aan een kansspel deel te nemen.

Bevoegdheden

De Kansspelautoriteit heeft de wettelijke bevoegdheid om een last onder bestuursdwang, dwangsom en/of een bestuurlijke boete op te leggen. De maximale boete is € 810.000,-. Daarnaast zet de Kansspelautoriteit ook andere middelen in om illegale online aanbieders aan te pakken.

Hoe treedt de Kansspelautoriteit op tegen illegale online kansspelaanbieders?

Voor het aanpakken en het tegengaan van illegale kansspelaanbieders werpt de Kansspelautoriteit barrières op. Die moeten ervoor zorgen dat de illegale aanbieders worden aangepakt of wegblijven van de Nederlandse markt.

 • Blokkeren reclame 
  Door samen te werken met reclamemakers wil de Kansspelautoriteit dat het voor online aanbieders - die ondanks een waarschuwing doorgaan met het aanbieden van illegale kansspelen - moeilijk wordt hun aanbod op de Nederlandse markt voort te zetten. In 2013 zijn afspraken gemaakt met de sociale netwerksites Hyves en Facebook over het verwijderen van reclame van illegale kansspelaaanbieders. Als de netwerksites een melding over reclame voor een illegaal kansspel ontvangen van de Kansspelautoriteit, worden deze reclames verwijderd. Dat is juridisch mogelijk omdat in de Wet op de kansspelen staat dat het bevorderen van de deelname aan illegale kansspelen in Nederland niet is toegestaan.

 • Betalingsverkeer illegale kansspelen
  Met betaaldienstverleners heeft de Kansspelautoriteit een convenant afgesloten om de geldstroom naar de aanbieders kansspelen online te stoppen.

 • Gegevensuitwisseling
  De Kansspelautoriteit heeft in 2013 een Letter of intent getekend voor gegevensuitwisseling met de Belgische Kansspelcommissie. Door als toezichthouders informatie met elkaar te delen, kan effectief toezicht worden gehouden. De Kansspelautoriteit streeft ernaar om dergelijke afspraken ook met andere Europese toezichthouders aan te gaan.

Prioriteiten

Aangezien de Kansspelautoriteit niet alle illegale kansspelwebsites kan aanpakken, stelt ze prioriteiten.  Zo hebben aanbieders prioriteit die hun kansspelaanbod prominent op de Nederlandse markt richten. Om dat te bepalen kijkt de Kansspelautoriteit naar de volgende criteria:

 • aanbieders waarvan de website, waarop het kansspel gespeeld wordt, eindigt op .nl en/of;
 • aanbieders waarvan de kansspelwebsite in de Nederlandse taal te raadplegen is, en/of;
 • aanbieders die reclame maken via radio, televisie of in geprinte media gericht op de Nederlandse markt.

Zie:
Factsheet sanctieprocedure online aanbieder (pdf, 144 kB).


Marc Merx, hoofd toezicht

'No pay, no play. Als een illegale aanbieder geen geld krijgt van een consument, is het bij voorbaat al niet lucratief om illegaal actief te zijn. Het blokkeren van een geldtransactie door een betaaldienstverlener is daarom van groot belang.'