Kansspelautoriteit handhaaft verbod kansspelen online

De Kansspelautoriteit richtte zich met de bestrijding van kansspelen online eerst en vooral op aanbod dat spelers het meest schade kan toebrengen. Daarom gaf ze voorrang aan de aanpak van websites voor kansspelen online die zich op de Nederlandse speler richten via de Nederlandse taal, met een webadres dat eindigt met .nl of met reclame via radio, televisie of gedrukte media. Dit zijn de zogeheten prioriteringscriteria. De aanpak is succesvol. Aanbieders pasten hun websites aan waardoor ze zich niet meer op de Nederlandse speler richten of trokken zich geheel terug (zie ook het jaarverslag over 2016).

Maatschappelijke doelen Kansspelautoriteit

Niettemin is er online nog steeds kansspelaanbod dat zich specifiek en onmiskenbaar richt op de Nederlandse markt, ook al valt dit aanbod niet (meer) binnen de termen van de prioriteringscriteria. De Kansspelautoriteit zal ook tegen dit kansspelaanbod optreden, omdat dit eveneens indruist tegen de maatschappelijke doelen die de Kansspelautoriteit op grond van de wet nastreeft: verslavingspreventie stimuleren, informeren, misdaad weren en bestrijden.

Nieuwe stap

De Kansspelautoriteit zet daarom vanaf medio 2017 een nieuwe stap in het bestrijden van kansspelen online. Ze gaat haar aanpak verder concentreren op kansspelaanbieders die zich (nog) specifiek en onmiskenbaar richten op Nederlandse spelers. Deze aanpak past in de verdere opbouw en verbreding van de aanpak door de Kansspelautoriteit.

Sinds begin 2017 verscherpte de Kansspelautoriteit haar aanpak van kansspelen online al door geen individuele aanschrijvingsbrieven meer te sturen naar aanbieders van online kansspelen die zij in het vizier heeft. Vanaf 2017 treedt de Kansspelautoriteit onmiddellijk handhavend op tegen deze aanbieders. De markt is na een aantal jaren voldoende op de hoogte van het handhavingsbeleid.

Eerder al trad de Kansspelautoriteit ook buiten de prioriteringscriteria op, vooral als een bepaalde gedraging in strijd is met dan wel een risico vormt voor de genoemde maatschappelijke doelen. Voorbeelden hiervan zijn de WK-actie in 2014 en de actie tegen zogeheten gokapps in 2016 (zie ook: www.kansspelautoriteit.nl).

Uitspraak rechtbank Den Haag

De rechtbank Den Haag achtte op 10 augustus 2016 in de uitspraak over een zaak van een kansspelaanbieder tegen de Kansspelautoriteit 'het prioriteringsbeleid, dat tot doel heeft een volgorde in de handhaving aan te brengen, niet onredelijk'. De rechtbank sprak verder uit: 'Bovendien betekent het niet voldoen aan de prioriteringscriteria niet dat van een overtreding geen sprake is, of dat verweerder niet handhavend zou mogen optreden. (...) Het prioriteringsbeleid is geen gedoogbeleid'.

Niet gericht op de Nederlandse speler

Een aanbieder moet het verbod op kansspelen online respecteren en zal zo nodig zelf in actie moeten komen om te zorgen dat zijn aanbod niet toegankelijk is voor en gericht is op de Nederlandse speler. Alleen zo kan een aanbieder handhavende maatregelen door de Kansspelautoriteit voorkomen, is als steeds de boodschap van de Kansspelautoriteit.

De Kansspelautoriteit baseert handhaving op onderzoek. Op de uitkomst van onderzoek loopt zij niet vooruit.