Interessemelding kansspelen op afstand (KOA)

Vanaf 1 december 2014 is het mogelijk uw interesse in een vergunning voor kansspelen op afstand (KOA) kenbaar te maken aan de Kansspelautoriteit. Dit kan door middel van het formulier 'Interessemelding KOA'.

icoon Engels

De Kansspelautoriteit zal geïnteresseerde aanbieders op de hoogte houden van het verloop van de procedure op weg naar de behandeling van vergunningaanvragen. Bovendien biedt deze interessemelding de Kansspelautoriteit de mogelijkheid u als potentiële vergunningaanvrager te leren kennen.

Strikte eisen wetsvoorstel

Voor u als potentiële vergunningaanvrager is het belangrijk om te weten dat in het wetsvoorstel strikte eisen worden gesteld aan de vergunningverlening. Volgens de Memorie van Toelichting is een aanbieder die in aanmerking wil komen voor een KOA-vergunning voor de behandeling van zijn aanvraag een vergoeding verschuldigd van naar verwachting €40.000,- (paragraaf 7.3 ‘Andere lasten voor vergunninghouders'). Deze Memorie van Toelichting en andere kamerstukken met betrekking tot het wetsvoorstel 'Kansspelen op Afstand' vindt u op de website van de Tweede Kamer. Zie voor de overige eisen: Kan iedereen zijn interesse kenbaar maken voor een KOA-vergunning?

Wettelijk kader

De Kansspelautoriteit is zich ervan bewust dat het wettelijk kader waarop een toekomstige vergunning voor KOA berust, nog onderwerp van behandeling in de Tweede en Eerste kamer is. Het is uiteraard aan de wetgever om de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Kansspelautoriteit te bepalen. Uw interessemelding helpt de Kansspelautoriteit bij de voorbereiding op de beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel Kansspelen op afstand.

banner doorlinkpagina

Zie: veelgestelde vragen Interessemelding KOA.