Interessemelding kansspelen op afstand

Wilt u uw interesse in een toekomstige vergunning voor kansspelen op afstand (KOA) kenbaar maken? Dan kunt u daarvoor onderstaand formulier gebruiken. Vul onderstaande velden zo compleet mogelijk in.

Strikte eisen wetsvoorstel

Voor u als potentiële vergunningaanvrager is het belangrijk om te weten dat in het wetsvoorstel strikte eisen worden gesteld aan de vergunningverlening. Volgens de Memorie van Toelichting is een aanbieder die in aanmerking wil komen voor een KOA-vergunning voor de behandeling van zijn aanvraag een vergoeding verschuldigd van naar verwachting €40.000,- (zie paragraaf 7.3 ‘Andere lasten voor vergunninghouders'). Deze Memorie van Toelichting en overige kamerstukken over het wetsvoorstel 'Kansspelen op Afstand' kunt u vinden op de website van de Tweede Kamer.  Zie voor de overige eisen: Kan iedereen zijn interesse kenbaar maken voor een KOA-vergunning?

Wettelijk kader

Wij zijn ons ervan bewust dat het wettelijk kader waarop een toekomstige vergunning voor KOA berust, nog onderwerp van behandeling is in de Tweede en Eerste Kamer. Het is uiteraard aan de wetgever om de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Kansspelautoriteit te bepalen. Uw interessemelding helpt de Kansspelautoriteit bij de voorbereiding op de beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel KOA.

Zie de antwoorden op veelgestelde vragen over Interessemelding KOA.

Stap 12

De persoonsgegevens die u in dit formulier invult worden door de Kansspelautoriteit gebruikt voor de verdere communicatie met geïnteresseerden voor een vergunning van Kansspelen op afstand. Het gebruik van deze persoonsgegevens gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit.