Kansspelheffing

Wat is de kansspelheffing?

Jaarlijks legt de Kansspelautoriteit aan vergunninghouders van speelautomaten of aan vergunninghouders van een meerjarige kansspelvergunning kansspelheffing op. Hieruit worden de kosten van de Kansspelautoriteit gefinancierd. De kansspelheffing is gebaseerd op de omzet van een loterij of het aantal spelersplaatsen per kansspelautomaat of per tafelspel.

Wie betaalt de kansspelheffing?

De kansspelheffing wordt betaald als u houder bent van een exploitatievergunning voor speelautomaten en/of van een meerjarige kansspelvergunning.

Bent u houder van een eenmalige vergunning (tijdelijke vergunning), dan betaalt u geen kansspelheffing.

Aan wie betaal ik de kansspelheffing en hoeveel moet ik betalen?

De kansspelheffing betaalt u aan de Kansspelautoriteit. De hoogte van de kansspelheffing wordt berekend over het aantal spelersplaatsen dat de vergunninghouder in gebruik én in voorraad heeft en het type kansspelautomaat. Het type wordt bepaald door de modeltoelating van de automaat, zoals blijkt uit het toelatingsnummer (TH-, TS- of TK-nummer).

Er zijn drie tarieven:

  • bestemd voor de horeca (TH-nummer): € 40,00
  • bestemd voor speelhallen (TS-nummer): € 80,00
  • bestemd voor casino (TK-nummer): € 120,00

Het is dus niet van belang waar de kansspelautomaat daadwerkelijk is opgesteld: een horeca-kansspelautomaat in een speelhal wordt aangeslagen als een horeca-kansspelautomaat.