Doe de aangifte kansspelheffing 2017

Was u in 2017 in het bezit van een exploitatievergunning? Dan moet u aangifte doen voor de kansspelheffing 2017.

Hoe doe ik aangifte?

Dat doet u door 2 formulieren in te vullen:

U bent verplicht dit formulier te gebruiken. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt om de definitieve aanslag 2017 en de voorlopige aanslag 2018 vast te stellen.

*om PDF-bestanden op uw computer te kunnen lezen, is externe software nodig. Het gratis programma Adobe Reader leest PDF-bestanden. Beschikt u niet over dit programma, dan kunt u het programma Adobe Reader downloaden.Adobe reader

Op dit formulier dient u 2 gegevens te verstrekken: overzicht van de locaties en van de opgestelde automaten in horeca en speelhallen per 31 december 2017.

*sla dit formulier op als EXCEL-bestand en niet als Pdf-bestand.

Waar u op moet letten

Controleer de door u ingevulde aangifteformulieren op volledigheid, voordat u deze naar de Kansspelautoriteit stuurt. Heeft u beide formulieren ingevuld en opgeslagen? Stuur dan de formulieren naar: heffingen@kansspelautoriteit.nl

U moet altijd aangifte doen, ook als u geen automaten (meer) heeft.

Uw aangifte dient uiterlijk 31 januari 2018 in het bezit te zijn van de Kansspelautoriteit

Gevolgen niet (tijdig) indienen formulier en specificatie

Als u het formulier en de specificatie van de opstelgegevens niet (tijdig) opstuurt heeft dit gevolgen voor:

  • de hoogte van uw definitieve aanslag;
  • uw exploitatievergunning.

Hoogte definitieve aanslag

Bij het ontbreken van uw aangifte stelt de Kansspelautoriteit zelf (ambtshalve) de definitieve aanslag vast. Uw definitieve aanslag over 2017 wordt dan vermeerderd met een percentage van 10 procent.

Uw exploitatievergunning

Als u geen of incomplete opstelgegevens aanlevert, wordt uw exploitatievergunning ingetrokken. Het is immers een voorschrift in de vergunning dat u als vergunninghouder jaarlijks de lijst van gegevens over de opgestelde automaten en uw voorraad bij de Kansspelautoriteit opgeeft.

Meer informatie

Heeft u vragen dan kunt u mailen naar: info@kansspelautoriteit.nl of bellen met het algemene nummer van de Kansspelautoriteit, 070-3021300, bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 13.00 uur.

Zie ook: veelgestelde vragen kansspelheffing 2017


Instructievideo's voor het openen van de aangifte kansspelheffing

Instructievideo voor het openen van de aangifte in Mozilla Firefox

Instructievideo voor het openen van de aangifte in Internet Explorer

Instructievideo voor het openen van de aangifte in Google Chrome