Leidraad beoordeling kansspelen

poker

De Kansspelautoriteit beoordeelt aan de hand van de Leidraad beoordeling kansspelen (pdf, 332 kB) of een spel een kansspel is volgens de Wet op de kansspelen. Is dit het geval, dan moet er meestal een vergunning voor het op de markt mogen brengen van het spel worden aangevraagd bij de Kansspelautoriteit. De Leidraad beoordeling kansspelen is op 27 maart 2018 door de Kansspelautoriteit vastgesteld.

Volgens de Wet op de kansspelen is er sprake van een kansspel als er 'gelegenheid wordt gegeven' tot het winnen van prijzen of premies. Bepalend is verder de vraag of de aanwijzing van de winnaar gebeurt door 'enige kansbepaling' waarop de deelnemers 'geen overwegende invloed' kunnen uitoefenen.

Ga naar: Leidraad beoordeling kansspelen (pdf, 332 kB)