Loot boxes

In veel spellen op internet (social games) bestaat de mogelijkheid om loot boxes te kopen. Loot boxes zijn een soort schatkistjes waarin virtuele items zitten. Die maken het spel mooier en/of makkelijker. De inhoud wordt door het toeval bepaald. De Kansspelautoriteit waarschuwt voor de mogelijke gevaren van loot boxes, zoals het risico op verslaving en grote financiële uitgaven. Vooral bij minderjarigen bestaat het risico dat zij de gevolgen van zulke spellen lastig kunnen overzien.

Waarschuwing

In november 2017 waarschuwde de Kansspelautoriteit al voor de mogelijke risico’s van loot boxes. Ook de zorgen over loot boxes die de Kansspelautoriteit ontving van gamers, ouders en zorginstellingen vormden aanleiding voor het onderzoek. Wereldwijd buigen verschillende toezichthouders op de kansspelmarkt zich momenteel over het fenomeen loot boxes. De Kansspelautoriteit staat in nauw contact met collega-toezichthouders om gezamenlijk op te treden.

Onderzoek naar loot boxes

Uit onderzoek door de Kansspelautoriteit blijkt dat 4 op de 10 onderzochte loot boxes in strijd zijn met de Wet op de kansspelen (Wok). Dit komt omdat het toeval de inhoud van deze loot boxes bepaalt èn omdat de te winnen prijzen buiten het spel kunnen worden verhandeld: de prijzen hebben economische waarde. Het is verboden om dit soort kansspelen zonder vergunning aan te bieden aan Nederlandse spelers. De nu beschikbare analyses wijzen er bovendien op dat alle onderzochte loot boxes mogelijk verslavend kunnen zijn. Tot deze conclusie komt de Kansspelautoriteit op basis van haar ‘Onderzoek naar loot boxes | Een buit of een last’. Daarom roept de toezichthouder de gamesector op om spellen vóór medio juni aan te passen.

De Kansspelautoriteit roept aanbieders van games met loot boxes op zich te gedragen naar de norm die de Nederlandse wet stelt en hun spellen hierop aan te passen.

Nieuwe fase aanpak loot boxes

De Kansspelautoriteit gaat vanaf 20 juni 2018 na of gamebedrijven aanpassingen hebben gedaan in hun illegale loot boxes. Als ze die hebben gedaan, wordt nagegaan of de aanpassingen voldoende zijn om niet meer te kunnen worden getypeerd als kansspel zoals omschreven in de Wet op de kansspelen.

Als blijkt dat de gamebedrijven niet of onvoldoende aanpassingen hebben gedaan, breekt de fase van handhaving aan. Hiertoe heeft de Kansspelautoriteit verschillende mogelijkheden. Zo kunnen er bestuurlijke boetes worden opgelegd van maximaal 830.000 euro (of, als dat meer is, 10 procent van de wereldwijde omzet van het bedrijf dat de wet overtreedt). Als bestuurlijk handhaven niet effectief blijkt, kan de Kansspelautoriteit een beroep doen op het Openbaar Ministerie om strafrechtelijk te vervolgen.

De Kansspelautoriteit kan op dit moment niet zeggen wanneer er meer duidelijkheid kan worden gegeven; handhavingstrajecten duren in de regel lang. Als de Kansspelautoriteit een boete of maatregel oplegt, wordt die openbaar.

Zie eerder verschenen berichten: