Wetsvoorstel kansspelen op afstand

In de nabije toekomst  wordt het in Nederland mogelijk om een vergunning aan te vragen voor het aanbieden van online kansspelen.

Momenteel kent de Wet op de kansspelen (Wok) geen vergunningsmogelijkheid voor het aanbieden van online kansspelen.

Veilig en betrouwbaar

Het wetsvoorstel kansspelen op afstand reguleert online kansspelen en creëert de basis voor een vergunningstelsel. Hierdoor kan de Nederlanse speler veilig en betrouwbaar deelnemen aan online kansspelen.

Spelersbescherming

Door online kansspelen te reguleren wordt het eenvoudiger om (onzichtbare) spelers met problematisch speelgedrag te signaleren en hen bescherming te bieden. Ook komt er voor de meest risicovolle spelen een centraal register dat probleemspelers tijdelijk kan uitsluiten van deelname aan deze spelen.

Rol Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit zal als toezichthouder verantwoordelijk worden voor de uitvoering van en het toezicht op de regelgeving die voortvloeit uit het wetsvoorstel kansspelen op afstand. Op het moment van inwerkingtreding van de wet moet de Kansspelautoriteit als toezichthouder en vergunningverlener klaar zijn om de wet uit t voeren.

Status wetsvoorstel

Het kabinet heeft op 11 juli een akkoord bereikt over het wetsvoorstel dat online kansspelen gaat reguleren.

  • Op 23 juli 2014 is het wetsvoorstel voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd.
  • Op 7 juli 2016 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel. Indien zowel de Tweede als de Eerste Kamer het wetsvoorstel kansspelen op afstand aanneemt, wijzigt de huidige Wet op de kansspelen. De Kansspelautoritieit zal, als de wet eenmaal is aangenomen, vergunningen voor online kansspelen gaan verstrekken. Tot die tijd blijft zowel het aanbieden als het bevorderen van online kansspelen in Nederland verboden.

Zie voor meer informatie de kamerstukken over het wetsvoorstel Kansspelen op afstand, nummer 33996.

Een wetsvoorstel doorloopt bij de behandeling zes fasen. De vetgedrukte fases zijn reeds voltooid:
Fase 1. Ministerraad akkoord, wetsvoorstel voor advies naar Raad van State.
Fase 2. Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer, schriftelijke behandeling.
Fase 3. Aangemeld voor plenaire behandeling voor Tweede Kamer.

Fase 4. Tweede Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, ingediend bij de Eerste Kamer schriftelijke behandeling. 
Fase 5. Aangemeld voor plenaire behandeling door Eerste Kamer. 
Fase 6. Eerste Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, publicatie Staatsblad.