Reclame kansspelen

Er mag reclame worden gemaakt door kansspelaanbieders. Zij moeten zich houden aan de regels die in de Wet op de kansspelen staan. Reclame mag niet misleidend zijn en mag spelers niet aanzetten tot onmatige deelname. Ook mag reclame niet gericht zijn op kwetsbare groepen, waaronder minderjarigen (jongeren).

Reclame is bijvoorbeeld misleidend als de indruk wordt gewekt dat er al een prijs is gewonnen, of dat er zeker een prijs gewonnen gaat worden.

Maatregelen

Eén van de maatregelen die de Kansspelautoriteit kan nemen als reclame niet aan de regels voldoet, is het opleggen van een geldboete. Ook een last onder dwangsom is mogelijk: dan moet de kansspelaanbieder een geldbedrag betalen als hij zijn gedrag niet aanpast.

Meldingen

De Kansspelautoriteit ontvangt graag meldingen van ongewenste reclame om inzicht te krijgen in het aantal en het soort klachten. U kunt deze meldingen sturen naar info@kansspelautoriteit.nl. Vervolgens kan de Kansspelautoriteit de aanbieder hierop aanspreken. De Kansspelautoriteit lost echter zelf geen individuele klachten op. U kunt hiervoor het best contact opnemen met de aanbieder zelf en met de Stichting Reclame Code.

De Stichting Reclame Code Commissie toetst klachten over reclame-uitingen alleen aan de Nederlandse Reclame Code en de Reclamecode voor kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de Wet op de kansspelen 2015. Deze regels zijn opgesteld in overleg met de betreffende vergunninghouders. De toetsing van de Kansspelautoriteit is daarentegen breder en ziet op alle relevante wet- en regelgeving. Door dit verschil in toetsing kan het overkomen alsof de Kansspelautoriteit strengere normen hanteert dan de Stichting Reclame Code.

Zie voor meer informatie: Hoe kan ik de ongewenste reclame van een loterij stoppen? Zie ook: Factsheet reclame voor kansspelen