Veilig gokken

Een van de publieke doelen van de Kansspelautoriteit is het beschermen en informeren van consumenten.  De Kansspelautoriteit informeert consumenten op verschillende manieren. Zo geeft zij bijvoorbeeld waarschuwingsberichten voor consumenten af indien zij daar aanleiding toe ziet. Denk bijvoorbeeld aan een waarschuwing voor een neploterij die consumenten telefonisch benadert. Aanleiding voor een waarschuwing kunnen de klachten van consumenten zijn over bijvoorbeeld een bepaalde aanbieder van een loterij of een aanbieder die zegt abonnementen voor prijsvragen af te sluiten.

Tips voor consumenten

De Kansspelautoriteit heeft een drietal tips om loterijfraude te herkennen:

  • Betaal nooit een geldbedrag om een prijs in ontvangst te mogen nemen. Geen enkele legale loterij zal dit van u verlangen, u heeft immers al betaald via de lotprijs;
  • Geef geen toestemming voor een automatische incasso. De telefonische machtiging is per 1 februari 2014 afgeschaft. Bedrijven waarmee u nog niet eerder in contact bent geweest, kunnen dus niet langer via de telefoon om toestemming vragen voor automatische incasso;
  • Vraag altijd of een loterij een vergunning heeft. U kunt hiervoor de volgende overzichten raadplegen: meerjarige vergunningen, verleende eenmalige kansspelvergunningen en verleende exploitatievergunningen.

Als algemeen advies geldt dat het bij twijfel verstandig is om geen gegevens af te staan. Bij de betreffende legale loterij kan altijd navraag worden gedaan of een actie inderdaad van hen afkomstig is.

Vertrouwt u het niet helemaal, of zijn er vermoedens dat er mogelijk sprake is van oplichting, dan wil de Kansspelautoriteit dit graag weten. Bij oplichting is er geen sprake van een daadwerkelijk aanbod. De Kansspelautoriteit heeft daarom zelf niet de bevoegdheid om handhavend op te treden.

Wel wil de Kansspelautoriteit graag weten of er bedrijven actief zijn die kansspelen of de naam van bekende, legale vergunninghouders gebruiken om u als zogenaamde klant te werven. Deze meldingen kunnen voor de Kansspelautoriteit aanleiding zijn om consumenten nader te informeren over wat in zulke situaties te doen.

Gaat het om daadwerkelijke oplichting? Dan kunt u het beste aangifte doen bij de politie. De politie heeft wel de bevoegdheid om tegen oplichting op te treden. Ook kunt u bij oplichting een melding doen bij de Fraudehelpdesk.

Hoe kunt u een melding doen?

Wilt u een melding doen van een (mogelijk) illegaal kansspel, loterijfraude of bent u benaderd door een bedrijf die uit naam van een bekende, legale vergunninghouder kansspelen aanbiedt? U kunt daarvoor het contactformulier formulier gebruiken.

Vul onderstaande velden zo compleet mogelijk in. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wilt u uw gegevens niet bekend maken? Doe dan een anonieme melding bij Meld Misdaad Anoniem.


Tegengaan van kansspelverslaving gesprek staand