Exploitatievergunning speelautomaten

Om speelautomaten te mogen exploiteren moet een exploitant in het bezit zijn van een exploitatievergunning (=speelautomatenvergunning).

Wat is een exploitatievergunning?

Een exploitant is een eigenaar die één of meer speelautomaten bedrijfsmatig gebruikt of aan anderen in gebruikt geeft of van plan is dat te doen. Dit kunnen zowel kansspelautomaten als behendigheidsautomaten zijn. Een exploitant kan zowel een natuurlijk persoon (eenmanszaak, vof of eecv) als een rechtspersoon (BVof NV) zijn.

Voorwaarden exploitatievergunning

Om in aanmerking te komen voor een exploitatievergunning, moet de exploitant aan een aantal eisen voldoen:

  • Een exploitant en de personen belast met de dagelijkse leiding van een onderneming moeten integer zijn;
  • Een exploitant moet beschikken over een werkplaats of een contract hebben met een bedrijf dat onderhoud- en reparatiewerkzaamheden verricht.

De Kansspelautoriteit geeft de exploitatievergunning af voor een termijn van 10 jaar. Gedurende die termijn wordt de integriteit van de exploitant en de personen belast met de dagelijkse leiding getoetst. Dit gebeurt alleen als daar aanleiding voor is. Als tussentijds blijkt dat de exploitant of de dagelijkse leiding niet (meer) integer handelen, kan de exploitatievergunning door de Kansspelautoriteit worden ingetrokken. Zie voor meer informatie over het Bibob onderzoek.

De Wet op de kansspelen verbiedt het aanbieden van kansspelen, tenzij daarvoor een vergunning is verleend. Dit geldt ook voor kansspelautomaten.

Aanvraag kansspelvergunning

Reguleren passend legaal aanbod vergunningsproces 440X