Modeltoelating speelautomaten

In de modeltoelating staat welke speelautomaat mag worden opgesteld. Een fabrikant of importeur mag een nieuw type speelautomaat alleen op de markt brengen nadat voor dat type een modeltoelating is afgegeven.

De fabrikant/importeur mag een speelautomaat alleen op de markt brengen als op de automaat een merkteken (sticker) is aangebracht. Dit merkteken garandeert dat de speelautomaat overeenstemt met het toegelaten model. De verschillende kleuren merktekens staan voor de verschillende soorten speelautomaten en de verschillende locaties waar zij mogen staan.