Verantwoord gokken

Gokken is niet zonder risico. Verslaving en schulden liggen op de loer met alle ellende van dien. Meedoen aan een kansspel mag vanaf 18 jaar. Deelnemers aan kansspelen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag, maar ook aanbieders van kansspelen hebben een verantwoordelijkheid: ze moeten spelers goed informeren en hun speelgedrag in de gaten houden. Bij vermoedens van risicovol speelgedrag (bijvoorbeeld langdurig spelen, veel geld inzetten) moeten ze ingrijpen en als dat nodig lijkt doorverwijzen naar hulp. De Kansspelautoriteit controleert of kansspelaanbieders deze ‘zorgplicht’ naar behoren invullen.

Cijfers over gokken

In Nederland doen 8,4 miljoen mensen weleens mee aan een gok- of kansspel. Dan gaat het om iedereen die meedoet aan (een) loterij(en), naar een vestiging van Holland Casino gaat of een speelhal (vaak ook casino genoemd) bezoekt. Het overgrote deel van de gokkers zijn zogenoemde 'recreatieve' spelers: zij vinden het leuk eens een gokje te wagen. Maar soms leidt gokken tot problemen. In Nederland zijn er naar schatting 95.700 'risicospelers': dat zijn mensen die zichzelf niet altijd in de hand hebben. En dan is er nog een laatste categorie: dat zijn 'probleemspelers'. Dit zijn mensen die gok- of kansspelverslaafd zijn. Meer informatie op de website van het Trimbos Instituut.

Wat kan ik zelf doen?

Vraag je steeds af:

  • Heb ik genoeg informatie?
  • Kan ik de risico’s inschatten?
  • Is dit nog een spelletje?
  • Neem ik onverantwoordelijke risico’s?
  • Heb ik mezelf nog onder controle?

Uitsluiten

Als je niet meer toegelaten wilt worden tot een speelautomatenhal of een casino om jezelf tegen de verleiding om te gokken te beschermen, dan kan je dat laten registreren. Op dit moment bestaat er nog geen landelijk register waarin je je als speler kunt laten registreren zodat je bent uitgesloten voor alle vergunde kansspelen. Wel kan je je laten uitsluiten bij de speelhal of casino waar je altijd speelt. Je kan je dan op de zogenaamde 'witte' lijst laten plaatsen. Soms zal een aanbieder dat voorstel zelf doen maar je kan er ook om vragen. Als je op de 'witte' lijst staat mag een kansspelaanbieder je gedurende de afgesproken periode niet meer toelaten.

Verwijzingen

www.gokkeninfo.nl is een site met objectieve informatie over de risico’s van gokken, waar hulp te krijgen is, hoe je jezelf kunt testen, hoe om te gaan met (vermoedens van) verslaving en wat ouders kunnen doen om hun kinderen te beschermen. Op deze site staat ook een overzicht van de verschillende vormen van hulp: professionele hulp, hulp via internet of telefonisch, online chat, e-consult of mail en contact met lotgenoten.

Wetenschappelijk onderzoek uit 2016 leverde een lijst aan speeltips  op. Deze tips helpen controle te houden. Ook helpen ze bij het onderkennen van mogelijke risico’s.

Wat moet de kansspelaanbieder doen?

Om een kansspel aan te mogen bieden is een vergunning nodig. Die verstrekt de gemeente en/of de Kansspelautoriteit (zie vergunde aanbieders). In de wet en de vergunning staat dat de kansspelaanbieder een ‘zorgplicht’ heeft. Dat betekent onder meer dat hij ervoor moet zorgen dat minderjarigen niet kunnen spelen. Ook moet hij maatregelen treffen die kansspelverslaving zo veel mogelijk voorkomen. Hij moet de spelers informeren, onder meer met de slogan ‘Speel bewust 18+’, het speelgedrag van spelers in de gaten houden en ingrijpen als hij risicovol gedrag ziet en eventueel verwijzen naar hulpverlening. Online kansspelen zijn in Nederland verboden.

Meer informatie over de eisen aan kansspelaanbieders:

Klacht of melding

Doet een kansspelaanbieder dingen die volgens u niet mogen? Meld uw klacht bij hem. Daarnaast kunt u ook een klacht indienen of melding doen bij de Kansspelautoriteit. De Kansspelautoriteit kan dan nader onderzoek doen. De Kansspelautoriteit behandelt geen individuele klachten. Als u en de kansspelaanbieder er niet uitkomen, win dan advies in bij het Juridisch Loket. Een vermoeden van fraude of oplichting moet u melden bij de politie of bij de Fraudehelpdesk. Als u uw gegevens niet bekend wilt maken, doe dan een anonieme melding bij Meld Misdaad Anoniem.

Informatie kansspelaanbieders

Informatie van kansspelaanbieders over wat zij doen om kansspelverslaving te voorkomen:

Wat is de rol van de Kansspelautoriteit?

De Kansspelautoriteit maakt zich sterk voor eerlijk spel op een veilige kansspelmarkt. Zij controleert of kansspelaanbieders zich houden aan de wet- en regelgeving. De Kansspelautoriteit ontwikkelt voorschriften en normen en ziet daarop toe. De Kansspelautoriteit bevordert daarnaast dat er aandacht is voor verslavingspreventie, onder meer door aanbieders, zorginstellingen en kennisinstellingen met elkaar in contact te brengen en aandacht te vestigen op dit onderwerp.

De Kansspelautoriteit houdt toezicht op de naleving van de regels door aanbieders van fysieke kansspelen: Holland Casino, speelautomatenhallen, sportweddenschappen (toto en paardenrennen), krasloten en loterijen. Online kansspelen zijn in Nederland verboden. Tegen aanbieders van online kansspelen wordt handhavend opgetreden. Het wetsvoorstel Kansspelen op afstand voorziet in het legaal worden van online kansspelen. Aanbieders van online kansspelen kunnen als het wetsvoorstel wordt aangenomen, een vergunning krijgen om hun spel op de markt aan te bieden. Een van de voorwaarden is dat ze aan verslavingspreventie doen. In het wetsvoorstel wordt nader uitgewerkt wat kansspelaanbieders, de huidige en de nieuwe aan verslavingspreventie moeten doen. De nieuwe wet voorziet ook in een Centraal Register Uitsluiting Kansspelen en een Verslavingsfonds. Wanneer de wet van kracht wordt is nog niet bekend.