Goede doelen

De Wet op de kansspelen schrijft voor dat de opbrengst van een kansspel, zoals een loterij, aan een goed doel moet worden besteed. Goede doelen moeten het algemeen belang dienen.

Onder algemeen belang wordt onder andere verstaan: sport, maatschappelijk welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk. De opbrengst van kansspelen mag niet worden gebruikt om een particulier of commercieel belang te dienen.

Vijftig procent

De afdracht aan het gekozen goede doel moet minimaal 50 procent van de opbrengst van de verkoop van de loten bedragen. Goede doelen kunnen kleine lokale initiatieven of landelijke goede doelen zijn. Voorbeelden van goede doelen zijn: aanschaf nieuwe tenues voor een sportvereniging, vervanging muziekinstrumenten voor een muziekschool, maar ook het Rode Kruis, Wereld Natuurfonds, KWF Kankerbestrijding etc. In de vergunning wordt aangegeven aan welk(e) doel(en) de opbrengst ten goede komt. Dit geldt zowel voor de meerjarige vergunningen als de eenmalige vergunningen.

Staatskas

De opbrengsten van de Staatsloterij en Holland Casino gaan niet naar een goed doel, maar vloeien naar de Staatskas.