Voorwaarden

De voorwaarden voor een eenmalige loterij

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen.

Algemeen belang

Het is verplicht om de opbrengst van de loterij te besteden aan doelen van algemeen belang. Voorbeelden hiervan zijn: de bouw van een nieuw clubgebouw, dakrenovatie van een kerk of de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten voor een muziekvereniging.
De opbrengst van de loterij mag geen commercieel of particulier belang (eigen gewin) dienen.

Minimaal 50% naar doel van algemeen belang
Minimaal 50% van de opbrengst van de loterij moet aan het goede doel worden afgedragen. Dit betekent dat van de opbrengst van de loterij maximaal 50% voor de kosten mag worden afgetrokken.
Een rekenvoorbeeld:

als de kosten 30% van de opbrengst zijn, moet dus 70% naar het goede doel;

zijn de kosten 60% van de opbrengst dan moet tóch 50% van de opbrengst naar het goede doel gaan. Dit betekent dat de organisator 10% van de kosten zelf moet dragen!

Onder de kosten vallen onder meer: drukkosten voor loten en communicatiemateriaal, notariskosten, accountantskosten, uitgaven voor de prijzen (zoals prijzengeld en/of goederen die zijn aangeschaft om te verloten), vergoeding voor tussenpersonen die de loten verkopen en kansspelbelasting. (pdf, 560 kB)

Maximaal 13 trekkingen

Er mogen gedurende de looptijd van de vergunning maximaal 13 trekkingen worden verricht. Bij iedere trekking mogen wel meerdere prijzen worden verloot.

Geldigheidsduur vergunning

De vergunning is 6 maanden geldig. De lotenverkoop, het (eventueel) reclame maken voor de loterij en de trekkingen moeten allemaal binnen deze 6 maanden plaatsvinden.

Achteraf financiële verantwoording

Uiterlijk 3 maanden na de (laatste) trekking moet een financiële verantwoording worden ingediend. In deze verantwoording geeft u aan of de opbrengst al aan het vooraf opgegeven doel is besteed en, als dat niet het geval is, wanneer dit gebeurt. Aan de financiële verantwoording moet ook het onderzoeksverslag van de notaris en een accountantsverklaring worden toegevoegd.