Meerjarige vergunning

Meerjarige vergunningen

Meerjarige vergunningen (ook wel eens semi-permanente vergunningen genoemd) worden voor meerdere jaren slechts aan één partij verleend en gepubliceerd in de Staatscourant.

Niet-incidentele artikel 3 Wok vergunningen

Niet-incidentele artikel 3 Wok vergunningen kennen een looptijd langer dan zes maanden. Met deze vergunning mogen aanbieders kansspelen organiseren met prijzen en premies die gezamenlijk het bedrag van   
€ 4.500,= overstijgen.

Voor deze vergunningen geldt dat de volledige opbrengst met een minimum van 50% van de nominale waarde van de verkochte loten, afdragen moet worden aan een doel van algemeen belang. Denk aan doelen met een maatschappelijk en sociaal belang, zoals het verbeteren van de leefbaarheid van een gemeenschap.

Hieronder vindt u een overzicht van de verleende meerjarige en niet-incidentele artikel 3 Wok vergunningen.

Meerjarige vergunningen

Niet-incidentele artikel 3 Wok vergunningen

Voor de wijzigingsbesluiten en de geconsolideerde versie van de vergunning kunt op bovenstaande vergunning klikken.


Zie de voorwaarden voor meerjarige en niet-incidentele vergunningen