Voorwaarden

Voorwaarden meerjarige vergunningen

Volgens de Wet op de kansspelen kan voor een aantal kansspelen slechts één vergunning worden verleend, het gaat om de volgende kansspelen:

  • Staatsloterij
  • Instantloterij
  • Sportprijsvragen
  • Lotto
  • Casinospelen
  • Totalisator

De vergunningen voor deze kansspelen zijn reeds verleend en kunnen daarom op dit moment niet aan anderen worden verleend.

Voorwaarden niet-incidentele vergunningen

Niet-incidentele artikel 3 Wok vergunningen kennen een looptijd langer dan zes maanden. Met deze vergunning mogen aanbieders kansspelen organiseren met prijzen en premies die gezamenlijk het bedrag van € 4.500,= overstijgen.

Voor deze vergunningen geldt dat de volledige opbrengst met een minimum van 50% van de nominale waarde van de verkochte loten, afdragen moet worden aan een doel van algemeen belang. Denk aan doelen met een maatschappelijk en sociaal belang, zoals het verbeteren van de leefbaarheid van een gemeenschap.

Om in aanmerking te komen voor en een niet-incidentele vergunning dient voldaan te worden aan alle voorschriften in de modelvergunning. De aanvrager dient dit aan te tonen met het aanvraagformulier.

Modelvergunning

Aanvraagformulier

Lees de toelichting bij het aanvraagformulier.