Promotionele kansspelen

Om een promotioneel kansspel te organiseren is geen vergunning nodig. Wel moet u voldoen aan de voorwaarden die in de Gedragscode promotionele kansspelen 2014 (pdf, 178 kB) staan.

Algemene voorwaarden

De organisator van een promotioneel kansspel moet algemene voorwaarden opstellen en deze kenbaar maken aan de deelnemers. Bijvoorbeeld op het product of via internet.

Gratis deelname

Deelname aan een promotioneel kansspel moet gratis zijn. De organisator van een promotioneel kansspel mag geen inleg van de deelnemers vragen. Als de deelnemer een sms-je moet sturen om mee te kunnen doen of moet bellen dan mag dit wel, maar er mag niet meer dan € 0,45 voor worden gevraagd.

Een keer per jaar

Per product, dienst of organisatie mag maximaal 1 keer per jaar een promotioneel kansspel worden georganiseerd.

Maximaal 20 trekkingen

Er mogen maximaal 20 trekkingen worden verricht. Per trekking mogen wel meer prijzen worden verloot.

Toestemming bij minderjarigen

Minderjarigen jonger dan 18 jaar mogen alleen aan het promotionele kansspel deelnemen met toestemming van een ouder/verzorger.

Maximale waarde prijzenpakket

De waarde van het prijzenpakket bedraagt maximaal € 100.000. Dit is exclusief kansspelbelasting