Promotionele kansspelen

Om een promotioneel kansspel te organiseren is geen vergunning nodig. Wel moet u voldoen aan de voorwaarden die in de Gedragscode promotionele kansspelen  staan.

Gewijzigde voorwaarden gedragscode promotionele kansspelen

Met ingang van 1 januari 2014 is een gewijzigde gedragscode ingevoerd. Met de inwerkingtreding van deze code zijn meerdere voorwaarden gewijzigd of verduidelijkt. Daarnaast zijn er ook nieuwe voorwaarden toegevoegd. Onderstaand vindt u de belangrijkste wijzigingen en toevoegingen. Zie voor een totaaloverzicht van de wijzigingen: Overzicht wijzigingen nieuwe gedragscode promotionele kansspelen (209 kB)

  • Een promotioneel kansspel omvat maximaal twintig trekkingen. Het aantal trekkingen is hiermee verhoogd van dertien naar twintig. (artikel 2)
  • De communicatiekosten mogen tot ten hoogste € 0,45 bedragen per deelname. De totale communicatiekosten per deelname zijn hiermee verlaagd van € 0,60 naar € 0,45. (artikel 3, lid 2)
  • De aanbieder dient voorafgaand aan de deelname duidelijk te maken wat de totale waarde van het prijzenpakket is. (artikel 4, lid 2)
  • Ter bescherming van de consument dienen alle uitgeloofde prijzen of premies waar deelnemers recht op hebben daadwerkelijk te worden uitgekeerd. De zogenaamde sweepstakes blijven nog steeds toegestaan. (artikel 4, lid 9)
  • De oproep tot deelname aan een promotioneel kansspel bevat de naam van het te promoten product, de dienst of organisatie. (Artikel 5, lid 1)
  • De algemene spelvoorwaarden dienen gratis ter beschikking te worden gesteld aan deelnemers en potentiële deelnemers en dienen op eenvoudige wijze te zijn raadplegen. (Artikel 7, lid 1)
  • De algemene spelvoorwaarden bevatten de naam van het te promoten product, de dienst of organisatie. (Artikel 7, lid 2)
  • De algemene spelvoorwaarden bevatten informatie over het aantal trekkingen. (Artikel 7, lid 2)
  • De algemene spelvoorwaarden mogen niet tijden de looptijd van een promotioneel kansspel ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd. (artikel 7, lid 3)
  • Een aanbieder is verplicht een klachtenprocedure op te stellen en het adres en/of telefoonnummer kenbaar te maken dat kan worden gebruikt om eventuele klachten in te dienen. (Artikel 9, lid 3)