Bevoegdheden en instrumenten

De Kansspelautoriteit heeft bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten tot haar beschikking:

Bestuurlijke boete

De bestuurlijke boete is een boete die zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of een rechter kan worden opgelegd. Boetes worden door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit opgelegd. Dit staat in artikel 35a van de Wet op de Kansspelen. De maximale boete is EUR 830.000, -.

Last onder bestuursdwang

De raad van bestuur kan bij een overtreding een last onder bestuursdwang opleggen. Dit is een zogenaamde herstelsanctie. Een herstelsanctie is géén boete, maar is een maatregel die gericht is op het beëindigen van een overtreding en het herstellen van een rechtmatige situatie.

Dwangsom

Soms ligt het opleggen van een last onder bestuursdwang niet voor de hand, zoals bij regelmatig terugkerende of voortdurende overtredingen. In deze gevallen kan de raad van bestuur de overtreder een termijn te geven om een einde te maken aan de overtreding of om een herhaling van de overtreding te voorkomen. Doet de overtreder dit niet, dan moet hij een dwangsom betalen.

Inzetten strafrecht

Waar bestuurlijk handhaven geen hulp biedt, kan de Kansspelautoriteit een beroep doen op het Openbaar Ministerie om het strafrecht in te zetten. Dit gebeurt als er sprake is van herhaalde of ernstige overtreding van de wet. Denk hierbij aan georganiseerde criminaliteit of situaties waarin het bestuursrecht niet afdoende werkt.