Handhavingsbeleid

Het handhavingsbeleid geeft inzicht in de uitgangspunten en afwegingen die de Kansspelautoriteit hanteert bij het inzetten van handhavingsinstrumenten. Door te kijken naar de ernst van de overtreding, de risico’s en de concrete omstandigheden kan een passend instrument worden ingezet om normconform gedrag te bewerkstelligen. De in het handhavingsbeleid uitgewerkte uitgangspunten en factoren zijn daarbij richtinggevend.

De Kansspelautoriteit richt zich in de eerste plaats op naleving van de wet- en regelgeving door kansspelaanbieders en het voorkomen van schade aan de publieke doelen.

Publieke doelen
De Kansspelautoriteit kiest er daarnaast bewust en nadrukkelijk voor om niet alleen op te treden tegen illegaal gedrag, maar ook op te treden tegen gedrag dat weliswaar niet illegaal is, maar wel schadelijk voor een of meer van de publieke doelen van de Kansspelautoriteit.

De publieke doelen vormen het uitgangspunt voor al het denken en doen van de Kansspelautoriteit:

  1. Beschermen en informeren van consumenten, kortweg samengevat als ‘consumentenbescherming’;
  2. Voorkomen van verslaving, kortweg ‘verslavingspreventie’;
  3. Tegengaan van illegaliteit en criminaliteit.

Inzicht
Het handhavingsbeleid geeft inzicht in de uitgangspunten en afwegingen die worden gehanteerd bij het inzetten van handhavingsinstrumenten. Door te kijken naar de ernst van de overtreding, de risico’s en de concrete omstandigheden van het geval kan een passend instrument worden ingezet om normconform gedrag te bewerkstelligen. De in het handhavingsbeleid uitgewerkte uitgangspunten en factoren zijn daarbij richtinggevend.