Onze missie en visie

Nederlandse Kansspelautoriteit
Strenge en rechtvaardige handhaving
voor veilig spelen op een eerlijke markt

De Kansspelautoriteit maakt zich sterk voor een betrouwbaar aanbod van kansspelen in een veilige omgeving. Dit doet de Kansspelautoriteit als overheidsgezag samen met spelers, aanbieders van vergunde kansspelen en overheidsdiensten waarmee zij eveneens samenwerkt. Om het belang van betrouwbare kansspelen in een veilige omgeving te bewaken is de aanpak van de Kansspelautoriteit streng en rechtvaardig.

Missie

De Kansspelautoriteit bewaakt een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Dat is haar missie. Daarvoor kunt u op haar rekenen.

Visie

De kansspelmarkt is volop in beweging. Het is daarom extra belangrijk dat de belangen van consumenten goed worden geborgd. De Kansspelautoriteit is hierbij toonaangevend.

Dit doen we door:

  • De consument goed te informeren;
  • De markt duidelijke kaders en handvatten te bieden;
  • Risico’s en problemen tijdig te signaleren;
  • Innovatieve instrumenten en middelen in te zetten;
  • Samen te werken in binnen- en buitenland;
  • Deskundigheid uit te bouwen en te delen.

Strategie

De missie en visie worden verder concreet gemaakt in de strategie. De strategie wordt periodiek vernieuwd. Momenteel is de Strategie 2016-2020 actueel. Daarin is ook informatie te vinden over de gevolgen voor de interne organisatie. De strategie kunt u hier (pdf, 868 kB) downloaden.