Onze organisatie

De Kansspelautoriteit maakt zich sterk voor een betrouwbaar aanbod van kansspelen in een veilige omgeving. Dit doet de Kansspelautoriteit als overheidsgezag samen met spelers, aanbieders van vergunde kansspelen en overheidsdiensten waarmee zij eveneens samenwerkt. De aanpak van de Kansspelautoriteit is streng en rechtvaardig. Haar doel is consumenten beschermen. Het motto van de Kansspelautoriteit is: 'Veilig spelen op een eerlijke markt'.

Zelfstandig bestuursorgaan

De Kansspelautoriteit is op 1 april 2012 opgericht als zelfstandig bestuursorgaan en heeft een eigen rechtspersoonlijkheid. De verantwoordelijkheid voor het kansspelbeleid ligt bij de minister voor Rechtsbescherming (Justitie en Veiligheid). De Kansspelautoriteit oefent haar wettelijke uitvoeringstaken onafhankelijk uit.

Financiering

De Kansspelautoriteit legt de vergunninghouders een kansspelheffing op. Met de opbrengst van de heffing worden de uitgaven van de Kansspelautoriteit gefinancierd. Zie voor meer informatie over de taken en het werkterrein van de Kansspelautorteit: Publieke doelen Kansspelautoriteit.