Consumentenbescherming

De wet beschermt de consument door aanbieders van kansspelen te verplichten spelers tijdig en goed te informeren over het aangeboden spel, de daarbij geldende voorwaarden (kosten, prijzen, abonnementsduur) en eventuele risico's op verslaving. De Kansspelautoriteit ziet toe op correcte naleving van deze plicht.

Daarnaast controleert de Kansspelautoriteit de integriteit van een aanvrager van een exploitatievergunning om te voorkomen dat de vergunninghouder de exploitatievergunning voor criminele activiteiten gebruikt.

Informeren consumenten

De Kansspelautoriteit informeert haar doelgroepen via verschillende kanalen:

  • De website: www.kansspelautoriteit.nl;
  • De Informatielijn: via deze lijn kunnen consumenten en bedrijfsleven met vragen zich telefonisch richten tot de Kansspelautoriteit. Vragen worden overigens ook per e-mail behandeld;
  • Social media: via Twitter, Facebook en Linkedin deelt de Kansspelautoriteit informatie met haar volgers en geeft zij indien nodig ook waarschuwingssignalen af;
  • Factsheets: via factsheets informeert de Kansspelautoriteit over specifieke kansspelonderwerpen.

consumenten stockfoto