Verslavingspreventie

Wie een vergunning voor een kansspel heeft, moet maatregelen tegen kansspelverslaving treffen. Op vergunninghouders rust namelijk de wettelijke zorgplicht om kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen. De Kansspelautoriteit ziet erop toe dat vergunninghouders hier een juiste uitvoering aan geven. Zij doet dat onder meer door vergunningvoorschriften en -normen op het gebied van verslavingspreventie te ontwikkelen en toe te zien op naleving daarvan. Bovendien heeft de Kansspelautoriteit een bevorderende en coördinerende rol in het preventiebeleid. Daartoe zal in structureel overleg met vergunninghouders en partners uit de verslavingszorg toegewerkt worden naar gezamenlijke ambities, strategiën en maatregelen om risico's op kansspelverslaving te minimaliseren.

Momenteel beperkt de rol van de Kansspelautoriteit zich nog tot de bestaande landgebonden vergunninghouders. Met het oog op de toekomstige wetgeving rondom kansspelen op afstand wordt deze rol breder. De preventieve taken van de Kansspelautoriteit zullen zich dan uitbreiden naar vergunninghouders van online kansspelen.

Toezien op verslavingspreventie bij bestaande vergunninghouders

De Kansspelautoriteit hield sinds oktober 2013 gedurende een jaar intensiever toezicht op het preventiebeleid van Holland Casino. Waarom? Holland Casino kondigde aan te bezuinigen en haar marketingfocus op uitgaanspubliek te verleggen naar de vaste gasten. De vraag die deed rijzen: Wat betekent dat voor de uitvoering van het preventiebeleid kansspelverslaving?

In november 2014 kwam uit het intensiever toezicht naar voeren dat het preventiebeleid van Holland Casino goed op peil was en is. De Kansspelautoriteit deed wel twee bindende aanbevelingen.

Curriculum

In 2012 is - onder regie van de Kansspelautoriteit - GGZ Nederland en de Speelautomaten Brancheorganisatie VAN - een cursus ontwikkeld voor medewerkers van speelautomatenhallen. De cursus stelt medewerkers in staat de symptomen van verslaving te herkennen en doeltreffende maatregelen daartegen te nemen. In de loop van 2015 zal het curriculum worden geëvalueerd.

Tegengaan van kansspelverslaving automaat liggend