Tegengaan van illegaliteit en criminaliteit

Handhaving van illegale kansspelen vindt de Kansspelautoriteit belangrijk om zodoende consumenten de mogelijkheid te bieden in een betrouwbare omgeving aan een kansspel deel te nemen.

Consumentenrisico

Bij deelname aan een illegaal kansspel wordt de consument niet beschermd. Zo is er geen controle op de deelname van jeugdigen, of het spel eerlijk verloopt en of prijzen eerlijk worden uitgekeerd. Bovendien kunnen spelers vaak oneindig blijven gokken, waardoor het risico op kansspelverslaving toeneemt.

Bij een legaal kansspel zal de aanbieder de consument moeten informeren over geldende voorwaarden (kosten, prijzen en abonnementsduur) en de risico's op verslaving.

De Kansspelautoriteit houdt enerzijds toezicht op de handhaving van regels door partijen die een vergunning hebben. Anderzijds probeert zij illegale kansspelen tegen te gaan door gericht onderzoek te doen binnen de kansspelbranche. Binnen haar aanpak hebben grootschalige illegale kansspelen en spelen die leiden tot grote sociale of maatschap­pelijke problemen, voorrang.

Instrumenten

De Kansspelautoriteit heeft bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten tot haar beschikking, zoals de bestuurlijke boete, de dwangsom en de last onder bestuursdwang.

Waar bestuurlijk handhaven geen soelaas biedt, kan de Kansspelautoriteit een beroep doen op het Openbaar Ministerie om het strafrecht in te zetten. In deze gevallen zal sprake zijn van herhaalde of ernstige overtreding van de wet, verwevenheid met georganiseerde criminaliteit of situaties waarin een voorbeeld gesteld moet worden als het bestuursrecht niet afdoende werkt.

Terreinen van toezicht

Er zijn vier terreinen van toezicht gedefinieerd, waarbij de eerste twee als prioriteit gelden:

  • Het illegale aanbod van kansspelen op internet. Voor meer informatie zie: Aanpak online kansspelen;
  • Gokzuilen en gelijksoortige apparatuur waarmee illegale weddenschappen op sportwedstrijden afgesloten worden;
  • Het fysieke aanbod van illegale kansspelen zoals commerciële bingo's en poker buiten Holland Casino om; en
  • Overige kansspelen zoals illegale gokhallen en piramidespelen.

Illegaliteit en criminaliteit liggend