Internationale samenwerking

De Kansspelautoriteit werkt internationaal en binnen het Koninkrijk samen met toezichthouders en andere organisaties om haar kennis te vergroten, informatie te delen, gezamenlijk op te treden tegen illegale vormen van kansspelen en om de effectiviteit van haar toezicht te verbeteren.

Toezicht over grenzen heen

De kansspelmarkt is volop in beweging. Niet alleen binnen, maar ook buiten de grenzen van Nederland. Zodra die internationale bewegingen de belangen van de Nederlandse kansspelconsument raken, kansspelverslaving in de hand werken, aan kansspelen gerelateerde fraude en criminaliteit of illegaliteit bevorderen, is het aan de Kansspelautoriteit om op te treden.

Dat optreden is vanwege de territoriale begrenzing van de bevoegdheden van de Kansspelautoriteit veelal alleen mogelijk met behulp van buitenlandse collega-toezichthouders op de kansspelen of - bij gebrek daaraan - andere autoriteiten.

Het realiseren van dergelijk ‘toezicht over grenzen heen’ is noodzakelijk om in een internationale kansspelmarkt effectief toezicht te kunnen blijven houden op de Nederlandse kansspelmarkt.

De Kansspelautoriteit werkt dan ook nauw samen met collega-toezichthouders in het buitenland om informatie te delen en kennis op te doen. Hiervoor komt de Kansspelautoriteit intentieverklaringen overeen met collega-toezichthouders.

Ons uitgangspunt is dat in een internationale kansspelmarkt, vergunning- verlening, toezicht en handhaving ook internationaal georganiseerd dienen te zijn.

Een dergelijke internationale organisatie tussen nationale toezichthouders kan tot stand worden gebracht door zo veel mogelijk samen te werken. Dat kan op een bilaterale (met twee partijen) of een multilaterale manier (met meerdere partijen).

Binnen die samenwerking richt de Kansspelautoriteit zich op vijf onderwerpen:

  1. Uitwisselen van informatie
  2. Harmoniseren of uniformeren van technische en operationele standaarden
  3. Uitwisselen en ontwikkelen van kennis
  4. Innen van boetes
  5. Bestrijden van illegaal (online) aanbod

De Kansspelautoriteit is daartoe actief in de Europese toezichthoudersorganisatie GREF, de internationale toezichthoudersorganisatie IAGR en de door de Europese Commissie voorgezeten Expertgroep Kansspelen.

Bilaterale samenwerking

De bilaterale samenwerking op basis van overeenkomsten is gebaseerd op art. 34m van de Wet Kansspelen op afstand (KOA). De Kansspelautoriteit heeft reeds, vooruitlopend op de inwerkingtreding van art. 34m Wet KOA, bilaterale intentieverklaringen getekend met toezichthouders van Alderney, België, Isle of Man en Malta. Na inwerkingtreding van de Wet KOA zullen op basis van die intentieverklaringen bilaterale MoU’s worden getekend.

Multilaterale samenwerking

Op het gebied van multilaterale samenwerking is er op 27 november 2016 onder leiding van de Europese Commissie een multilaterale samenwerkings- overeenkomst getekend door de leden van de Expertgroep Kansspelen. De overeenkomst voorziet in een gereguleerde en geïntensiveerde uitwisseling van informatie tussen de toezichthouders van de EER-Lidstaten, bijvoorbeeld m.b.t. kansspelmarkten, kansspelaanbieders, vergunninghouders, toezichtonderzoek, consumenten- bescherming, tegengaan van kansspelgerelateerde fraude, witwassen en matchfixing en het verminderen van onnodige administratieve lasten. De Kansspelautoriteit krijgt en verzend regelmatig informatieverzoeken naar de aangesloten partijen en draagt daarmee bij aan het realiseren van toezicht over de grenzen heen.

Koninkrijkssamenwerking

Op het gebied van Koninkrijkssamenwerking wordt - met inachtneming van de autonome bevoegdheden van Aruba, Curaçao en St. Maarten - verkend op welke wijze de vier landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden op het terrein van kansspelen dichter bij elkaar kunnen worden gebracht. Die verkenning spitst zich tot dusverre toe op een samenwerkingsrelatie met het autonome land Curaçao.


samenwerking