Nationale samenwerking

In Nederland werkt de Kansspelautoriteit samen met andere toezichthouders, Belastingdienst, politie, Openbaar Ministerie, ministeries, gemeenten en betaaldienstverleners.

Met een aantal organisaties is de Kansspelautoriteit een convenant overeengekomen.

Markttoezichthoudersberaad

De Kansspelautoriteit werkt met andere toezichthouders onder andere via het Markttoezichthoudersberaad. Hierin werken de Nederlandse markttoezichthouders samen aan beter en efficiënter toezicht.
Met onderstaande toezichthouders hebben wij afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Zie hieronder:

Zie ook: Criteria voor goed toezicht 2014 (pdf, 445 kB), een gezamenlijke publicatie van de  markttoezichthouders.