Werken bij de Kansspelautoriteit

Werken bij de Kansspelautoriteit betekent je inzetten voor werk dat ertoe doet. Misschien is een baan bij de Kansspelautoriteit iets voor u?

De Kansspelautoriteit is een zelfstandig bestuursorgaan. Het personeel heeft een ambtelijke aanstelling. Hoewel je niet in dienst van het Rijk bent, geldt  voor de medewerkers van de Kansspelautoriteit wel de rechtspositie van de sector Rijk. Het Algemeen Rijksambtenaren Reglement (ARAR) en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA) zijn tevens van toepassing. Momenteel werken er zo'n 65 mensen bij de Kansspelautoriteit.

Als jonge organisatie biedt werken bij de overheid vele mogelijkheden, maar er moet ook veel werk verzet worden. Daarom stellen wij hoge eisen aan onze collega's en vinden wij creativiteit, flexibiliteit, collegialiteit en integriteit een must. Daar tegenover bieden we je een flexibele baan met aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling.

Wat verdien je bij de Kansspelautoriteit?

Bij het vaststellen van je salaris werken we met een ‘schalensysteem'. Dat wil zeggen dat de beloning is gekoppeld aan een bepaalde functie-inhoud en aan een bijbehorende waardering. Op grond daarvan is de schaal vastgesteld waarin je wordt betaald. Je start op een bepaalde trede in de schaal. Afhankelijk van je functioneren, kan je leidinggevende jaarlijks bepalen of je een trede hoger wordt ingedeeld en dus meer gaat verdienen. Over het algemeen ligt het startsalaris van een MBO-er tussen de € 1.876,- en de € 2.513, bruto per maand (schaal 6). Als HBO-er start je tussen de
€ 2.280,- en € 3.082,- (schaal 8). Ben je universitair opgeleid dan varieert het startsalaris van € 2.396,- tot € 3.852,- (schaal 10). De vakantie-uitkering bedraagt 8% van het bruto-maandsalaris. Daarnaast ontvang  je een eindejaarsuitkering. Deze bedraagt 8,3% van het bruto-maandsalaris.

Flexibel werken

De Kansspelautoriteit biedt ruime mogelijkheden voor parttime werken, verkorte werkweken en verlofregelingen zoals zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Hiermee kun je jouw carrière en je privéleven beter op elkaar laten aansluiten. Bovendien voert de Kansspelautoriteit geleidelijk Het Nieuwe Werken in. Flexibiliteit gaat bij de Kansspelautoriteit verder dan kiezen tussen fulltime of parttime. Tot op zekere hoogte kun je je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen met behulp van het Individuele Keuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP). Zo kun je ervoor kiezen om meer te werken (maximaal 100 uur per jaar) of juist meer verlofuren te krijgen (maximaal 80 uur).

Persoonlijke ontwikkeling

Werken bij de Kansspelautoriteit betekent werken binnen een organisatie die anticipeert op ontwikkelingen. Nieuwe wetten, regels en technologische vernieuwingen brengen regelmatig veranderingen met zich mee. Dit kan betekenen dat bijscholing nodig is. In overleg met je leidinggevende bepaal je jouw ontwikkelplan en de daarbij behorende opleiding of cursus. Scholingsverlof en  financiële compensatie van de kosten horen daarbij. Doe je een cursus of studie op eigen initiatief, dan kun je een vergoeding aanvragen bij je leidinggevende. De hoogte van de vergoeding hangt in dat geval af van de mate waarin de Kansspelautoriteit erbij gebaat is dat je de opleiding volgt.

Integriteit

Binnen de Kansspelautoriteit geldt voor interne medewerkers de Gedragscode Integriteit Rijk (pdf, 477 kB). Deze gedragscode geeft een kader voor integer handelen en gaat over regels die betrekking hebben op de relatie met externen, maar ook op het eigen gedrag.


Marja Appelman, directeur Kansspelautoriteit

'Investeren in medewerkers vind ik erg belangrijk omdat we op die manier de organisatie versterken. Bovendien zorg je ervoor dat medewerkers deskundig blijven op hun vakgebied.'