Cookies en privacy

De website van de Kansspelautoriteit maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Statistische cookies

Met uw toestemming plaatsen wij "tracking cookies" op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's u bezoekt, hoe vaak u onze site bezoekt en op welke tijdstippen. Deze gegevens raadplegen wij regelmatig om informatie te verzamelen over algemene bezoekpatronen.

De statistische gegevens worden bijgehouden met behulp van het programma Google Analytics. De informatie die Google Analytics verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet geregistreerd.

Hoe gaat de Kansspelautoriteit om met uw persoonsgegevens?

De Kansspelautoriteit verwerkt voor de uitvoering van haar verschillende wettelijke taken persoonsgegevens van burgers. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijk persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De persoon wordt hiermee identificeerbaar. Als u bijvoorbeeld een vergunning aanvraagt, een vraag stelt of een klacht indient, dan worden uw gegevens verzameld en bewaard. U mag als burger van de Kansspelautoriteit verwachten dat de medewerkers zorgvuldig omgaan met uw gegevens. De algemene regels over de opslag en het gebruik van uw gegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp). Deze wet geeft algemene regels waar de Kansspelautoriteit zich aan dient te houden bij de verwerking van uw gegevens. Dit betekent dat deze algemene regels verder zijn uitgewerkt en een leidraad vormen voor het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Meldingen
In bepaalde gevallen heeft de Kansspelautoriteit gegevensverwerkingen gemeld bij de interne toezichthouder, de Functionaris voor de Gegevensbescherming (hierna: FG). In deze meldingen is onder meer vastgelegd voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt, van welke personen de gegevens worden verwerkt en welke categorieën van gegevens. Daarnaast zijn er gegevensverwerkingen die op grond van wettelijke bepalingen niet gemeld hoeven te worden bij de FG.

Informatieplicht
Als de Kansspelautoriteit persoonsgegevens verwerkt, dan wordt u daarover geïnformeerd. Dit is een van de verplichtingen op grond van de Wbp, waardoor u op de hoogte bent dat uw gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt.

Beveiliging
De Kansspelautoriteit heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik. Binnen de Kansspelautoriteit is de FG belast met het interne toezicht op het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

Uw recht op kennisneming en correctie
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door de Kansspelautoriteit worden verwerkt, dan kunt u een schriftelijk verzoek tot kennisneming indienen. De Kansspelautoriteit zal uw schriftelijk verzoek binnen vier weken afhandelen. Uw schriftelijk verzoek kunt u richten tot de Kansspelautoriteit (verder adresgegevens of emailadres in te vullen). Als blijkt dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek indienen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijk verzoek sturen naar:

Kansspelautoriteit

Postbus 298

2501 CG Den Haag

Functionaris voor de gegevensbescherming
Overheidsorganisaties hebben de mogelijkheid zelf een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens aan te stellen. Deze interne toezichthouder wordt een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) genoemd. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Kansspelautoriteit heeft sinds begin 2015 een FG aangesteld die toezicht houdt op de verwerking van de persoonsgegevens.

Voor meer informatie over de Wbp en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens kunt terecht op de website van het Cbp www.cbpweb.nl of www.mijnprivacy.nl.